Sędziowie w Ostrołęce poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło w dniu 2 grudnia 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych 3 września 2016 roku.

Łódźcy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Łódzkiej podjęło w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Łódzkiej w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku  w Warszawie.

Kieleccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach podjęło w dniu 28 listopada 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały podjęte na  Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich,  który odbył się w dniu 3 września 2016 roku. w Warszawie.

Raport wysłannika ONZ w sprawie tortur w Turcji

Wstępne uwagi i zalecenia Nilsa Melzera

 specjalnego wysłannika ONZ do spraw tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania, powzięte podczas oficjalnej wizyty w Turcji w dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2016

 

Ankara, 2 grudnia 2016 r.

I. Wprowadzenie

Na zaproszenie rządu Turcji, przebywałem w Turcji w dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2016 r. w celu oceny panującej tam sytuacji i wyzwań dotyczących kwestii tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Czytaj więcej...

Stanowisko Iustitii w sprawie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas choroby

Stanowisko SSP „Iustitia” 

w sprawie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas choroby

W związku z przedstawieniem przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych projektu ustawy wprowadzającej zmiany do ustaw pragmatycznych służb mundurowych, która przewiduje przywrócenie pełnopłatnych zwolnień lekarskich, zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie, aby również w odniesieniu do sędziów i prokuratorów powrócono do przepisów obowiązujących w tej materii przed 1 czerwca 2013 r. Popieramy w tym zakresie stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów. Wskazujemy przede wszystkim, że skoro decyzja o zmianach w 2013 r. objęła zarówno służby mundurowe, jak i wymiar sprawiedliwości, tak również decyzja o powrocie do poprzednich rozwiązań musi być jednakowa dla wszystkich ww. grup. Przypominamy zarazem, iż od początku uważaliśmy zmniejszenie wynagrodzenia sędziów w czasie choroby za rozwiązanie wadliwe. Sędziowie nigdy nie nadużywali zwolnień lekarskich i wejście w życie nowych regulacji nie spowodowało zauważalnych zmian w liczbie zwolnień. Czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań (art. 83 prawa o ustroju sądów powszechnych). Zakres obowiązków sędziego nieobecnego z powodu choroby nie ulega żadnemu zmniejszeniu. Po ustaniu przyczyny nieobecności sędzia musi wykonać wszystkie swoje „zaległe” obowiązki oraz bieżące. Tak nie dzieje się w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, gdy w czasie nieobecności w pracy ich obowiązki są wykonywane przez innych pracowników. W efekcie sędzia, by wypełnić obowiązki, które skumulowały się w czasie zwolnienia chorobowego, poświęca czas wolny, często weekendy, gdy inne osoby świadczące pracę mogą go przeznaczyć na wypoczynek będący prawem konstytucyjnym. Przywrócenie pełnopłatnych zwolnień lekarskich będzie stanowiło zatem rodzaj rekompensaty za brak prawa do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

 

Opinia Iustitii w sprawie badania konstytucyjności nadzoru Min. Sprawiedliwości nad sądami

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA"
z dnia 11 listopada 2016 r.


Zarząd SSP "IUSTITIA" postanowił przedstawić opinię prawną Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" jako amicus curiae w postępowaniu prowadzonym przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi Krajowej Rady Sądownictwa pod sygnaturą K 32/16.

 

Poniżej przedstawiamy pełną treść opinii:

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Publikacje prasowe

Sędzie i śledcze bez przywilejów kobiet

 

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resort sprawiedliwości dał zielone światło do wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet sędziów i prokuratorów do 65. roku życia.

 

Sędzia to ktoś, kto widzi więcej

Z optymizmem opowiada, dlaczego sędziowie chcą być jak straż pożarna, co w pracy sędziego jest przysłowiową wisienką na torcie i czego nie wiedzą polscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice - Prezes Iustitii Krystian Markiewicz. 

 

Niezawisłość nie jest przywilejem

Kto wmawia tłumom, że niezawisłość w orzekaniu jest przywilejem, wymysłem, ten kłamie i szkodzi wszystkim - Olimpia Barańska-Małuszek.

 

 

Radio i telewizja

Recht und Gerechtigkeit à la PIS

Materiał telewizyjny niemieckiej telewizji Das Erste dotyczący m.in. odwołania z delegacji sędziego Justyny Koska-Janusz.