Kongres na 1000 osób !

KongresSzanowni Państwo !

bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich. Otrzymaliśmy zgłoszenia już od ponad tysiąca sędziów.

Zgłoszenia ponadlimitowe były początkowo umieszczone na liście rezerwowej, gdyż nie mieliśmy pewności, że będziemy w stanie zapewnić miejsce dla więcej niż 400 osób. Od początku było dla nas jednak priorytetem umożliwienie udziału w Kongresie każdemu sędziemu, który taką wolę wyrazi. W związku z tym udało nam się pozyskać dodatkowe pomieszczenia i z przyjemnością informujemy, że wszystkie dotąd zgłoszone osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w Kongresie. Oczywiście będzie to dla nas ogromne wyzwanie organizacyjne. Z góry przepraszamy za ewentualne niedogodności, które będą mogły się z tym wiązać i prosimy o wyrozumiałość.

Kongres odbędzie się w 4 salach położonych na IV. Piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Są to sale: Warszawska, Starzyńskiego, Broniewskiego i Gagarina. W tej chwili nie możemy jeszcze wskazać w której z sal zostanie przydzielone Państwu miejsce – odpowiednia lista będzie dostępna w dniu kongresu. Zapewniamy jednak, że w każdej z sal będą umieszczone telebimy, umożliwiające śledzenie obrad na żywo. Niezależnie od tego, w której Sali zostanie uczestnikowi przydzielone miejsce, każdy będzie mógł zabrać głos w ramach „otwartej trybuny” na głównej sali obrad. Każdy sędzia - uczestnik obrad będzie brał udział w głosowaniach.

Z uwagi jednak na to, że organizacja kongresu wymaga pewności co do liczby uczestników prosimy wszystkie osoby z listy rezerwowej, które otrzymają identycznego w treści maila, o OBOWIAZKOWE POTWIERDZENIE, że wezmą udział w Kongresie na zasadach wskazanych powyżej. Brak odpowiedzi do 28 sierpnia br. będzie uznany za rezygnację z udziału. Potwierdzenia proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Bieżące informacje o Kongresie są dostępne na stronie http://iustitia.pl/kongres-sedziow

 

Prezes SSP IUSTITIA

sędzia Krystian Markiewicz

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

kong

   

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IustitiaStowarzyszenie Sędziów ThemisStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na

 

 

3 września 2016 r. 

Nadzwyczajny

Kongres Sędziów Polskich

w Warszawie 

 

 

Sprawnie działający wymiar sprawiedliwości oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądownictwo to fundament ochrony podstawowych praw i wolności obywateli, podstawa państwa prawa, a także gwarancja stabilności gospodarczej Polski. 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym w środowisku sędziowskim postulatom powszechnej debaty na temat sądownictwa, zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3 września 2016r. (sobota) Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich. Zgłoszenia, które już do nas napłynęły, wskazują na to, że inicjatywa zwołania Kongresu była dobrym pomysłem. Chcemy zapewnić możliwość udziału jak największej liczbie sędziów i z tego powodu zdecydowaliśmy o zmianie sali na większą.

Kongres odbędzie się w sali im. Stefana Starzyńskiego na IV p. Pałacu Kultury i Nauki, a nie w Sali Koncertowej na VI piętrze. Ta zmiana pozwoli na spotkanie w większym gronie (ok. 600 osób), a jednocześnie umożliwi dłuższe obrady. Mamy nadzieję, że dzięki temu w bardziej komfortowych warunkach uda się prowadzić dyskusję na wszystkie zaproponowane tematy. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy również pojemność nowej sali, stworzymy listę rezerwową, o czym osoby umieszczone na tej liście zostaną poinformowane. 

Głównymi tematami Kongresu będą:

- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;
- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy  - Prawo o prokuraturze;
- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;
- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;
- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Ramowy program Kongresu:

08:30 - 09:30  - rejestracja
09:30 – 10.00 –  powitanie gości i wprowadzenie do Kongresu
10.00 - 11.30 –  wystąpienia referentów

w programie m.in. 
- Nuria Díaz Abad – Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych (ENCJ), 
- Sędzia András Baka – b. Prezes SN Węgier, b. Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
- Sędzia Nils Engstad - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), 
- Sędzia Thomas Guddat – Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezes MEDEL, 
- Prof. Ryszard Piotrowski - (Uniwersytet Warszawski), 
- Prof. Marek Safjan - (Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu), 
- Prof. Andrzej Zoll - (były Prezes Trybunału Konstytucyjnego)

11.30 – 12.15 - dyskusja uczestników Kongresu z udziałem zaproszonych gości
12.15 - 13.00 - przerwa kawowa
13.00 – 15.30 - ciąg dalszy dyskusji
15.30 – 16.15 – przerwa kawowa
16.15 – 17.00 - dyskusja nad uchwałami
17.00 -  17.30 - podsumowanie i zakończenie Kongresu

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., z podaniem imienia, nazwiska i sądu. W chwili obecnej lista uczestników jest tak duża, że osoby zgłaszające się wpisywane są na listę rezerwową.  

Jednocześnie bardzo prosimy, aby osoby zapisane, które nie będą mogły uczestniczyć w Kongresie, poinformowały nas o tym (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), co umoźliwi udział w Kongresie sędziom z listy rezerwowej. Dla wszystkich, którzy nie mogą przyjechać przewidujemy transmisję on-line oraz relację wideo

Dalsze szczegółowe informacje będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Kongresu: http://iustitia.pl/kongres-sedziow.

MEDEL zwraca się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o przyjęcie ślubowania od kandydatów wskazanych przez KRS

list medel list medel 2list medel 3Do Jego Ekscelencji

Pana Andrzeja Dudy

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, wraz z innymi instytucjami europejskimi, w tym Komisją Europejska, Rady Europejską i Komisją Wenecką, MEDEL z rosnącą troską i niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w Polsce.

Powzięliśmy również informację, iż w dniu 22 czerwca 2016, Prezydent RP odmówił powołania trzynastu sędziów sądów niższego rzędu na stanowiska w sądach różnych szczebli. Sędziowie, wskazani byli przez Krajową Radę Sądownictwa. Odmowy mianowania sędziów spotkały się ze sprzeciwem stowarzyszeń polskich sędziów ze względu na brak uzasadnienia tej decyzji.

Czytaj więcej...

Medel obecny na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich

medel na kongresieSz. P. Krystian Markiewicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Szanowny Panie Prezesie,

Medel z wielką uwagą i troską obserwuje rozwój sytuacji związany z polskim wymiarem sprawiedliwości  Z tego też powodu przedstawiciele MEDEL w osobach vice przewodniczącego Thomasa Guddata i oraz Anny Adamskiej – Gallant będą uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbędzie się w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie, organizowanego przez Krajową Radę Sądownictwa i stowarzyszenia sędziowskie. W załączeniu przesyłam list MEDEL z dnia 12 sierpnia 2016 r. skierowany do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Załączam pozdrowienia,

 Dragana Boljević

Sekretarz generalna MEDEL

Min. Sprawiedliwości odpowiada na list w sprawie tureckich sędziów

listSz. P.

sędzia Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia

Sędziów Polskich

„Iustitia"

W związku z otrzymaniem pisma Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 23 lipca 2016 r. (data wpływu: 28 lipca 2016 r.), na wstępie pragnę zapewnić, że Minister Sprawiedliwości z uwagą obserwuje wydarzenia mające miejsce na terytorium Turcji. Szczególny niepokój budzą doniesienia o masowych aresztowaniach sędziów i prokuratorów.

Tym niemniej, ze względu na podział kompetencji pomiędzy członkami Rady Ministrów, należy zauważyć, że podjęcie konkretnych działań względem władz tureckich leży poza obszarem właściwości Ministra Sprawiedliwości. Z tego też powodu Minister Sprawiedliwości zdecydował o przekazaniu Państwa pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu rozważenia zasadności podjęcia czynności na szczeblu dyplomatycznym.

Czytaj więcej...

Odpowiedz MSZ w sprawie sytuacji tureckich sędziów

mszSzanowny Pan Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „lustitia"

Szanowny Pan Tomasz Marczyński

Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „lustitia"

 

 

 

 

Szanowni Panowie,

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 23 lipca br. skierowane do Pana Ministra Witolda Waszczykowskiego w sprawie sytuacji w tureckim wymiarze sprawiedliwości.

Polska przykłada dużą wagę do promowania wartości demokratycznych, które powinny być podstawą działania władz państwowych niezależnie od pojawiających się trudności politycznych i zagrożeń wewnętrznych. Troskę o zachowanie odpowiednich standardów demokratycznych konsekwentnie prezentujemy na forach międzynarodowych, również w odpowiedzi na działania władz tureckich podjęte po przeprowadzonej w dniu 15 lipca br. próbie puczu wojskowego. Równocześnie wyrażamy nadzieję, że ograniczenia podstawowych praw i wolności związane z wprowadzeniem stanu wyjątkowego będą stosowane jedynie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i stabilności państwa.

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Publikacje prasowe

bartNadzwyczajny Kongres Sędziów: Ponad 1000 zainteresowanych spotka się w Warszawie

 

Już ponad 1000 orzeczników ze wszystkich szczebli sądownictwa zadeklarowało udział w Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów, który za dwa tygodnie w sobotę odbędzie się w Warszawie. – To wydarzenie bez precedensu, jeszcze nigdy sędziowie nie spotykali się w tak dużym gronie, ale też i sytuacja jest wyjątkowa – Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy„Iustitii”.

 

kongresKongres Sędziów cieszy się nadzwyczajnym zainteresowaniem

 

O nadzwyczajnym zainteresowaniu Kongresem Sędziów, który odbędzie się 3 września 2016r. w Warszawie - http://www.rp.pl/

 

preKolejne zmiany w TK

 

Zastanawiam się, komu w ten sposób chce się zrobić na złość. Bo przecież to będzie miało negatywne skutki przede wszystkim dla państwa i obywateli – twierdzi sędzia Markiewicz.