Sędziowie w Poznaniu poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sadu Okręgowego w Poznaniu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera wszystkie trzy uchwały Nadzwyczajnego Kongres Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o kierowanym do polskiego rządu apelu w sprawie wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej

Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ponad 90 organizacji pozarządowych z wielu krajów podpisało się pod skierowanym do polskiego Prezydenta i Prezes Rady Ministrów apelem, wzywającym do wdrożenia zaleceń dotyczących praworządności, przedstawionych  polskim władzom w lipcu tego roku przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

Sędziowie w Nowym Sączu poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 03 września 2016 r. w Warszawie.

Gliwiccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego podjęło w dniu 14 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w  uchwałach z dnia 3 września 2016 roku.

 

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" podjął uchwałę w sprawie planowanych zmian w obszarze regulacji postępowania karnego.

Poniżej treść uchwały:

Czytaj więcej...

List od Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schulza

Pan Wojciech Buchajczuk

Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

06.10.2016

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękuję za list z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dziesięciu sędziów, co nastąpiło bez żadnego uzasadnienia.

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Publikacje prasowe

Sędzia na drodze Ziobry

Oświadczenie ministerstwa, które mnie dyskredytuje i podważa moje kompetencje, jest oświadczeniem, co do którego można rozważyć podjęcie środków prawnych - mówi Justyna Koska-Janusz, sędzia odwołana z delegacji przez Zbigniewa Ziobrę.

 

Oświadczenia majątkowe a zaufanie

Ujawnianie oświadczeń majątkowych wszystkim nie doprowadzi do założonego wzrostu zaufania do sędziów, a nasze bezpieczeństwo osobiste znacząco zmniejszy.

 

Gdzie się podział sędzia Dreed - pyta sędzia Piotr Mgłosiek? 

Jaki ja byłem szczęśliwy, kiedy kilka lat temu podobna solidarność obudziła się w środowisku, gdy grupa sędziów powołała do życia słynne i owiane już dzisiaj legendą „Forum Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej”. Swoisty inkubator inicjatyw aktywizujący sędziów liniowych i nie tylko.

 

Radio i telewizja

Lubelska.tv

Sędzia Adam Daniel wiceprezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w rozmowie z z reporterem mówi o oczekiwaniach i obawach środowiska, wobec zmian przygotowywanych przez resort sprawiedliwości.