Stanowisko 4 stowarzyszeń sędziowskich w sprawie założeń reformy sądownictwa

20 stycznia 2017 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił założenia reformy sądownictwa.

Niektóre z tych zmian zmierzają do podporządkowania sądownictwa politykom ze szkodą dla obywateli. Wybór sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm może doprowadzić do ich uwikłania w politykę. Pierwszeństwo absolwentów podległej Ministrowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy obejmowaniu stanowiska asesora sądowego i przyznanie Prezydentowi możliwości wyboru osoby powoływanej na stanowisko sędziego spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez tak upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa zmierza wprost do przejęcia pełnej kontroli politycznej nad wprowadzaniem nowych osób do zawodu sędziego.

Zapowiedzi stworzenia para-sądu czyli Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym z nowymi uprawnieniami prokuratorów wyposażą Ministra Sprawiedliwości  w narzędzie do wywierania wpływu na obecnie orzekających sędziów. Są sytuacje, gdy sędzia prowadzi proces z udziałem aktywnego polityka albo podejmuje decyzję, co do której politycy formułują swoje oczekiwania. Groźba wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez podległych Ministrowi prokuratorów może być narzędziem wywierania politycznego wpływu na sędziego, który rozstrzyga o losach obywatela.

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów to nie przywilej, lecz gwarancja dla obywatela, że jego sprawę będzie rozpatrywał sędzia wolny od nacisków ze strony polityków. Przywołane rozwiązania są zaprzeczeniem tej konstytucyjnej wartości.

 

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”                    Stowarzyszenia Sędziów Themis                   

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych                               Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych  

w Polsce                                                                         Pro Familia

 

 

Rozproszona kontrola konstytucyjności - Katowice 2017

 Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

ma zaszczyt zaprosić na konferencję:

„SĘDZIA A KONSTYTUCJA.

Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”

Poniżej przedstawiamy program konferencji, w tym listę znakomitych prelegentów, którzy zaszczycą nas swoją obecnością i cennym głosem w dyskusji.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania tutaj. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres internetowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Konferencja jest nieodpłatna. Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń

Czytaj więcej...

Założenia planowanej reformy sądownictwa A.D. 2017

20 stycznia 2017r. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło komunikat zawierający założenia planowanej reformy sądownictwa. Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu

Warszawa, 20 stycznia 2017 r.      

Założenia planowanej reformy sądownictwa

Po spotkaniu z Premier Beatą Szydło, które poświęcone było planowi działań rządu w 2017 roku, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił założenia reformy sądownictwa.

W piątkowym (20 stycznia) spotkaniu, przeprowadzonym w ramach przeglądu resortów, wziął również udział Minister – Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński.

- Rozmawialiśmy o tym, co dla Polaków najważniejsze: o bezpieczeństwie i sprawiedliwości – powiedziała na konferencji prasowej Premier Beata Szydło.

Zaznaczyła, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma na swoim koncie wiele projektów ważnych ustaw, które rząd przyjął już w ubiegłym roku – między innymi dokonujących pierwszych reform w wymiarze sprawiedliwości, wymierzonych w patologie gospodarcze, chroniących polskie rodziny i dzieci.

poniżej dalsza część dokumentu

Czytaj więcej...

Opolscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu opolskiego, podjęło w dniu 9 stycznia 2017 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu opolskiego mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach z dnia 3 września 2016 roku.

Pomoc finansowa dla represjonowanych sędziów z Turcji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges) utworzyło specjalny rachunek bankowy, na który mają być przekazywane dobrowolne wpłaty przeznaczane na wsparcie sędziów w Turcji i innych nadzwyczajnych sytuacji w Europie. 

Bank Unicredit

Agency: Rome (Italy), Palazzo di Giustizia 30092

IBAN code: IT56 O 02008 05101 000104586019 (proszę zwrócić uwagę, że piąty znak od lewej to nie zero a litera O

BIC/Swift code: UNCRITM1B52

Wg informacji IAJ zgromadzone środki pieniężne będą przekazane szwajcarskiej organizacji pozarządowej powołanej specjalnie do zbierania i dystrybuowania takich środków. Wybór obdarowanych będzie dokonywany przez komitet wykonawczy ustanowiony podczas ostatniego ogólnego zebrania w Mexico City. Szczegóły tutaj

źródło:  http://www.iaj-uim.org/

RPO wnosi kasację w sprawie dot. odmowy powołania na stanowisko sędziego

RPO złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę obywatela na postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 czerwca 2016 r w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (VII.511.33.2016).

Czytaj więcej...

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Stop Hejtowi

Publikacje prasowe

Przegrywa władza, która walczy z prawem, z praworządnością

- Krystian Markiewicz, Prezes Iustitii w rozmowie z PolskaTimes.pl. 

 

Sędziowie wstrzymali lustrację majątków

 

Tu nie chodzi o to, że mam coś do ukrycia. Chcę po prostu zaakcentować, że wprowadzanie takich przepisów jest nie fair. Kiedy zostawałem sędzią, nie godziłem się na to, żeby mój majątek i zobowiązania były ogólnie znane – podkreśla Bartłomiej Starosta.

 

 

Kadencja trudnych wyborów

O prezesurze Andrzeja Rzeplińskiego m.in Krystian Markiewicz, Prezes Iustitii i Jarosław Gwizdak, Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.