Koniec "reformy Gowina" - opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia pozostałych sądów

Sławetna "reforma Gowina", która wprowadziła tak ogromne zamieszanie w sądownictwie, ląduje ostatecznie tam, gdzie jest jej miejsce - w koszu na śmieci. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekty kolejnych rozporządzeń, które z dniem 1 lipca 2015 r. mają przywrócić niemal wszystkie zniesione sądy, za wyjątkiem tylko czterech. W czasach ministra Marka Biernackiego, niechętnego przywracaniu sądów, przygotowano jedynie projekt rozporządzenia przywracającego te sądy, które minister przywrócić musiał - związany był co do ich przywrócenia treścią ustawy. Minister Cezary Grabarczyk idzie w przeciwnym kierunku: zamierza przywrócić wszystkie sądy, które przywrócić można w zgodzie z ustawą. A można przywrócić ich łącznie 75, z 79 zniesionych.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu "Iustitii" w sprawie poprawek zgłaszanych do nowelizacji u.s.p.

W ostatnich dniach podczas posiedzeń Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, omawiany był projekt zmian prawa o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680)

Jej pierwotny projekt był opiniowany przez "Iustitię", niektóre oddziały wydały odrębną opinię. Co do powyższego projektu zapadły już uchwały z 22 września br. i z 4 listopada br., a przebieg prac był relacjonowany na naszej stronie.

W trakcie dwóch ostatnich posiedzeń doszło jednak do kuriozalnej sytuacji na tle zgłaszania do powyższej ustawy poprawek formalnie poselskich, jednak przedstawianych i popieranych przez podsekretarza stanu w MS. Przedstawiamy zatem uchwałę Zarządu w powyższej sprawie.

Warto podkreślić, że ten tryb wprowadzania poprawek do u.s.p. spotkał się z krytyczną oceną Krajowej Rady Sądownictwa (stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa).

Czytaj więcej...

Konferencja "Referendarz w postępowaniach sądowych"

 

Redakcja Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
oraz Wydawnictwo C.H. Beck

serdecznie zapraszają na konferencję pt.

Referendarz w postępowaniach sądowych

21 listopada 2014 r. godz. 10.00
Hotel InterContinental w Warszawie, ul. Emilii Plater 49

Czytaj więcej...

Uchwała w sprawie planów likwidacji zwrotu kosztów przejazdu

Podczas prac legislacyjnych nad rządowym projektem zmian u.s.p. (druk nr 2680), na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej w dniu 21 października 2014 r., została wprowadzona poprawka zakładająca likwidację instytucji zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu w przypadku sędziów sądów rejonowych mieszkających poza siedzibą sądu, przy pozostawieniu tego uprawnienia sędziom sądów okręgowych i apelacyjnych.

W związku z tą sytuacją Zarząd SSP "Iustitia" przyjął uchwałę, którą prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Zamówień Publicznych 2014

II Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 2014

25 listopada 2014 r., Warszawa,

hotel Polonia Palace

www.ZP.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia".

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Zamówień Publicznych 2014, który poświęcony jest przyszłości systemu zamówień publicznych w Polsce, w kontekście zmian jakich wymaga implementacja nowych regulacji europejskich oraz wyzwań związanych z informatyzacją procesu udzielania zamówień. Zastanowimy się także nad możliwością otwarcia systemu na wdrożenie nowoczesnych, biznesowych instrumentów zakupowych, pozwalających na istotną redukcję kosztów funkcjonowania sektora publicznego.

Czytaj więcej...

Zgromadzenia sędziów nadal protestują przeciwko ograniczaniu uprawnień sędziów rejonowych

W sprawie forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejnych zmian u.s.p., które już są przedmiotem obrad sejmowej podkomisji (zobacz: "Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.") "Iustitia" już się wypowiadała. Wydane zostały w tym przedmiocie opinie, a ostatnio Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, która jest na naszej stronie opublikowana, wraz z opisem okoliczności, w jakich kontrowersyjny projekt powstał.

Obecnie do zajmowania stanowisk w tej kwestii przystąpiły organy samorządu sędziowskiego. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. W dniu 13 października b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej.

Z kolei 27 października 2014 r. analogiczną uchwałę przyjęło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Płockiego. 

Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu.

Poprzednio w tym zakresie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej (uchwała tutaj). Mamy nadzieję, że również inne zgromadzenia zajmą stanowiska w tej bulwersującej środowisko sprawie. Oto treść trzech uchwał.

Czytaj więcej...