Zarządzenie nadzorcze to zalecenie, a nie obowiązujące reguły

Orzeczenie Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego uznać można za przełomowe. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego, który uniewinnił sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Łukasza Piebiaka, członka Stowarzyszenia „Iustitia” od zarzutu niestosowania się do zarządzeń nadzorczych prezesa sądu. Prezesi sądów muszą mieć świadomość, że ich zarządzenia wobec sędziów należy uznać za zalecenia, a nie bezwzględnie obowiązujące reguły.

 

Czytaj więcej...

Komunikat nr 2 Zespołu Informacyjnego SSP "Iustitia"

W dniu 27 lutego 2015 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono odpowiedź na publikację prasową, która dotyczyła dostępu Ministra Sprawiedliwości do systemów informatycznych sądów i danych osobowych. W odpowiedzi tej zawarto m. in. tezę, że „Minister Sprawiedliwości potrzebuje informacji na temat efektywności pracy sądów w tym: ilość wokand, ich obciążenia, liczba załatwionych spraw, które są niezbędne do weryfikacji czynności nadzorczych prezesów sądów, a nie danych wrażliwych dotyczących uczestników postępowań".

Komunikat prasowy MS

Zespół Informacyjny SSP „Iustitia" stwierdza, co następuje:

Wszystkie dane dotyczące ilości wokand, ich obciążenia i liczby załatwionych spraw zawarte są w sporządzanych w sądach i udostępnianych Ministerstwu Sprawiedliwości statystykach. Minister już teraz uzyskuje regularnie takie informacje i nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że konieczne jest rozbudowanie jego kompetencji, by mógł je otrzymywać. Nadto z projektu ustawy nie wynika, by dostęp do sądowych systemów informatycznych miał być ograniczony jedynie do uśrednionych danych liczbowych. Tymczasem w systemach tych zawarte są informacje, których rodzaj, różnorodność i szczegółowość wykracza dalece poza charakter statystyczny. Przykładowo są tam protokoły ze spraw rozwodowych, podczas których omawiane są najbardziej intymne sprawy dotyczące pożycia małżeńskiego stron, kwestie dotyczące stanu  majątkowego obywateli, opinie biegłych dotyczące stanu zdrowia psychicznego uczestników postępowań i wiele innych wrażliwych danych. Nadal zatem nie wiemy, w jakim celu Minister Sprawiedliwości chce nadać sobie tak szerokie uprawnienia, gdyż nie sposób tłumaczyć tego koniecznością pozyskania danych, które znane są ministerstwu od wielu lat.

Apel Trzech Stowarzyszeń do Prezydenta RP


 

            

 

 

           

             W związku z uchwaleniem przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawo dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów, stowarzyszenia sędziowskie podjęły inicjatywę wspólnego apelu o skorzystanie z prawa weta do tej ustawy.

          Do inicjatywy tej przyłączyły się: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, reprezentowane przez Prezesa Macieja Strączyńskiego, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, reprezentowane przez Prezes Irenę Kamińską i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, reprezentowane przez Prezes Ewę Waszkiewicz.

          W dniu 27 lutego 2015 r. Apel Trzech Stowarzyszeń został złożony w Kancelarii Prezydenta RP. Poniżej prezentujemy jego treść.  

Czytaj więcej...

Dalsze działania w sprawie nowelizacji u.s.p.

Kwestia nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony opinii publicznej. Przypomnijmy, że uchwalona właśnie przez Sejm ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów. 

W związku z kontrowersjami wokół tej ustawy  prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o wyrażenie opinii w sprawie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. W celu rozpatrzenia prośby prezydenta KRS zbierze się 5 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Wzrasta także zaniepokojenie ze strony organizacji pozarządowych. Poza organizacjami sędziowskimi, które od dawna protestowały przeciwko nowelizacji, Helsińska Fundacja praw Człowieka wystąpiła do Prezydenta RP o rozważenie skierowania, jeszcze przed podpisaniem, ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego.

Wniosek HFPC

Zaniepokojenie zaistniałą sytuacją wykazała też Fundacja Panoptykon.

Fundacja Panoptykon

 

Akcja STOP ACTA 2.0

W związku z kontrowersjami odnośnie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 20.02.2015 r., które m.in. dają Ministrowi Sprawiedliwości prawo dostępu do akt i systemów informatycznych sądów, na Facebooku zostało utworzone wydarzenie „STOP ACTA 2.0”.

Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjęte rozwiązania naruszają podstawowe prawa obywatelskie, zwłaszcza prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia. Zauważamy podobieństwo tej ustawy do słynnej umowy ACTA, która również w istotny sposób osłabiała wolności obywatelskie. 

Zachęcamy sędziów oraz wszystkie osoby, którym bliska jest kwestia obrony praw obywatelskich i niezależności władzy sądowniczej do przyłączenia się do tego wydarzenia, podpisywania listu tam zawartego i wysyłania go w formie pisemnej lub elektronicznej. Przekonajmy Prezydenta Bronisława Komorowskiego do odrzucenia tej szkodliwej dla obywateli ustawy. 

STOP ACTA 2.0

List otwarty sędziów do Prezydenta RP

Przyjęta właśnie przez Sejm ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680) czeka teraz na podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi w niej kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów. 

Członkowie „Iustitii” opracowali projekt listu otwartego do Prezydenta RP. Zachęcamy sędziów oraz wszystkie osoby, którym bliska jest kwestia obrony praw obywatelskich i niezależności władzy sądowniczej do podpisywania listu zawartego w poniższym linku i wysyłania go w formie pisemnej lub elektronicznej. Przekonajmy Prezydenta Bronisława Komorowskiego do odrzucenia tej szkodliwej dla obywateli ustawy. 

Apel do Prezydenta RP

Apele o weto należy przesyłać na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Fax: (48 22) 695-22-38

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.