Zgromadzenia sędziów protestują przeciwko ograniczaniu uprawnień sędziów rejonowych

W sprawie forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejnych zmian u.s.p., które już są przedmiotem obrad sejmowej podkomisji (zobacz: "Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.") "Iustitia" już się wypowiadała. Wydane zostały w tym przedmiocie opinie, a ostatnio Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, która jest na naszej stronie opublikowana, wraz z opisem okoliczności, w jakich kontrowersyjny projekt powstał.

Obecnie do zajmowania stanowisk w tej kwestii przystąpiły organy samorządu sędziowskiego. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W dniu 13 października b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym - Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej.

Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu.

Poprzednio w tym temacie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej (uchwała tutaj). Mamy nadzieję, że również inne zgromadzenia zajmą stanowiska w tej bulwersującej środowisko sprawie. Oto treść trzech uchwał.

Czytaj więcej...

Burzliwe prace nad zmianami u.s.p.

W dniu 8 października 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2544) pod przewodnictwem posła Roberta Kropiwnickiego (PO).

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali Wojciech Hajduk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami (w tym Dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemarem Szmidtem i jego Zastępcą Anitą Lewandowską), zaś stronę społeczną Sławomir Pałka - członek Krajowej Rady Sądownictwa, Mateusz Pilich - przedstawiciel Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz Łukasz Piebiak - członek Zespołu ds. Ustroju Sądów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Prokuratora Generalnego reprezentował prokurator Marek Sadowski – były Minister Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Kolejne konferencje z udziałem "Iustitii"

Po przerwie wakacyjnej ruszył sezon konferencji organizowanych przez rozmaite podmioty. W drugiej połowie września przedstawiciele "Iustitii" zaproszeni byli na kilka takich spotkań. W poniższych linkach zamieszczamy relacje z trzech z nich.

Konferencja Konfederacji "Lewiatan" pt. "Diagnoza arbitrażu":

Konferencja Konfederacji "Lewiatan"

"Pełnosprawna niepełnosprawność" - konferencja NRA:

http://iustitia.pl/konferencje/909-pelnoprawna-niepelnosprawnosc-konferencja-nra

Konferencja dotycząca wyceny szkód osobowych:

Konferencja dotycząca systemu HBT (Human Body Trauma index)

Czytaj więcej...

Instytut CEELI wraca do Polski - konferencja w Warszawie na temat zasad przydzielania spraw

 

CEELI - Central and East European Law Initiative - to amerykański instytut, który bardzo efektywnie wspierał "Iustitię" w pierwszych latach jej funkcjonowania. Będąc wówczas agendą American Bar Association, pomagał "Iustitii" zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. To wsparciu strony amerykańskiej zawdzięczaliśmy możliwość przeprowadzenia największej akcji szkoleniowej w historii "Iustitii" - przeszkolenia wszystkich polskich sędziów o specjalności karnej pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wprowadzono nowe kodeksy karne. Obecnie CEELI jest samodzielnym instytutem z siedzibą w Pradze.

Po latach przerwy CEELI ponownie zawitała do Polski. W dniach 5-6 października 2014 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez nią, przy wsparciu "Iustitii", konferencja "Obciążenie sędziów, podział czynności i system przydziału spraw sędziom, wsparcie techniczne i obsługa sędziego." Uczestniczyli w niej przedstawiciele rad sądownictwa i organizacji sędziowskich z Albanii, Bośni-Hercegowiny, Litwy, Macedonii i Rumunii, a także kilkunastoosobowa grupa sędziów z "Iustitii".

Czytaj więcej...

Konferencja "Court Watch" na temat sądów

Fundacja "Court Watch Polska" przedstawiła na konferencji w dniu 30 września 2014 r. swój raport z obywatelskiego monitoringu sądów prowadzonego w "sezonie" 2013/2014.

Odbywająca się w Warszawie w siedzibie Fundacji Batorego konferencja miała odpowiedzieć na pytanie "Czy połowa ludzi musi wyjść z sądu niezadowolona?" Konferencję prowadzili przedstawiciele Fundacji - dr Stanisław Burdziej i Bartosz Pilitowski, a do panelu dyskusyjnego zaproszeni zostali: dr Małgorzata Niesiobędzka z Instytutu Psychologii Uniwersytatu Gdańskiego, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, i prezes "Iustitii" Maciej Strączyński, do których dołączyła w ostatniej chwili kolejna Iustitianka - wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu Elżbieta Makolus, w zastępstwie nieobecnej innej osoby.

Konferencję otworzył sędzia Sądu Najwyższego Henryk Pietrzkowski.

Czytaj więcej...

Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z ubezpieczenia OC - konferencja z udziałem "Iustitii"

W dniu 23 września 2014r. w siedzibie warszawskich sądów gospodarczych, przy ul. Czerniakowskiej 100, odbyła się konferencja  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” współorganizowana z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Polską Izbą Ubezpieczeń i Polską Izbą Motoryzacji, dotycząca praktyki  likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem.Do współpracy zaproszono tym razem jednak nie tylko sędziów i naukowców, ale przede wszystkim praktyków ze strony wymiennych współpartycypantów Konferencji.

Konferencję otwierał jako gość honorowy i wykładowca, pan Józef Zych - marszałek Sejmu z okresu, gdy problematyka związana z konferencją była przedmiotem zmian ustawowych.

Czytaj więcej...