Cykl kongresów Instytutu Allerhanda

Zarząd „Iustitii” podjął decyzję o objęciu patronatem III Cyklu Polskich Kongresów Prawa, organizowanego przez Instytut Allerhanda. Cykl ten obejmuje serię debat – konferencji tematycznych dedykowanych szczególnie istotnym obszarom prawno-gospodarczym i związanych z nimi dylematom regulacyjnym, realizowanych w okresie X 2014 – VI 2015.

Wyrażamy przekonanie, że cykl konferencji przyczyni się do owocnej wymiany poglądów i popularyzacji różnych gałęzi prawa, a tym samym do realizacji celów statutowych „Iustitii”. Poniżej przedstawiamy plan cyklu konferencji. Chętnych zapraszamy do udziału.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie przywrócenia zniesionych sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przygotowało opinię w sprawie wykonania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Stowarzyszenie wydało opinię w związku z faktem, że muszą obecnie trwać prace nad rozporządzeniem, które w wykonaniu ww. ustawy  przywróci zniesione przez ministra Jarosława Gowina sądy. Opinię wydało już obecnie, aby mogła ona być wykorzystana podczas prac nad rozporządzeniem, jako że opiniowanie rozporządzenia już po napisaniu całego projektu może być spóźnione, a prawdopodobieństwo uwzględnienia stanowiska "Iustitii" będzie wówczas nikłe.

Czytaj więcej...

Sukces legislacyjny aplikantów i „Iustitii”

Korzystnie dla aplikantów KSSiP zakończyły się prace w Parlamencie nad nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk nr 1996). Projekt ten zmieniał w sposób niekorzystny m.in. zasady zatrudniania aplikantów w zakresie stażu na stanowisku referendarza sądowego, przy czym miał dotyczyć także aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w KSSiP nie byli przygotowani na tego rodzaju sytuację.

W związku z tym Zespół Ustrojowy „Iustitii” wydał opinię, w której zaproponował przepis przejściowy, umożliwiający aktualnie uczącym się aplikantom stosowanie korzystniejszych zasad dotychczasowych. Treść opinii dostępna jest na naszej naszej stronie.  

Czytaj więcej...

Spotkanie z I Prezes SN

W dniu 11 lipca 2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli SSP „Iustitia” z I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf. Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez Prezesa Macieja Strączyńskiego oraz Wiceprezesów: Barbarę Zawiszę i Mariusza Królikowskiego. W toku spotkania omówione zostały najważniejsze problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przedstawiliśmy także aktualną działalność „Iustitii”.

Czytaj więcej...

Szkolenie Oddziału w Gdańsku

 Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” ma zaszczyt zaprosić Szanowne Koleżanki i Kolegów Sędziów na szkolenie, połączone z odpowiednią dawką integracji środowiskowej. 

 Szkolenie odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2014r. w luksusowym, nadmorskim hotelu „Primavera” w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 40/42 (www.primaveraspa.pl), zapewniającym nie tylko wspaniałą kuchnię i infrastrukturę konferencyjną, ale i wiele atrakcji dla ducha i ciała, wskazanych po wyczerpujących zajęciach szkoleniowych (np. gabinety SPA, park wodny, siłownia, bilard).

 

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w przedmiocie karty zgłoszenia na stanowisko sędziowskie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przygotowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia zakresu danych, które winny znajdować się w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. Projekt ten dotyczy aktu wykonawczego do obecnego art. 57 § 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ("Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfikację w niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów na stanowisko sędziowskie.")

Przedstawiamy naszą opinię.

Czytaj więcej...