Konferencja naukowa dotycząca wykonywania zawodów prawniczych w obliczu reform

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyła się w  Lublinie Ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” zorganizowania przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Katedrę Teorii Organizacji i Kierownictwa UMCS w Lublinie. Podczas szerokiej debaty odbywającej się w trzech panelach  (notariat i komornicy , sędziowie i prokuratorzy, adwokatura i radcowie prawni), zaprezentowane zostało aktualne  spojrzenie na kwestię roli i statusu osób wykonujących zawody zaufania publicznego i  planowane kierunki  zmian legislacyjnych.

Na konferencji Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” reprezentowała  członek zarządu – sędzia Małgorzata Anna Dziemianowicz, która wygłosiła referat zatytułowany ”Problemy wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia sędziego”.

Opinia "Iustitii" do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodzie lekarza, prawach pacjenta i innych ustaw

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Opinia została opracowana przez członków Zespołu karnego, a następnie w dniu 21 czerwca 2016 r. przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

poPorozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (którego Iustitia jest członkiem) przyjęło stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów

poniżej pełny tekst stanowiska

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” o projekcie zmian w sprawie wysokości wynagrodzenia mediatorów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię do projektu z dnia 25 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora, w tym stałego mediatora, w postępowaniu cywilnym. Opinia została opracowana przez członków  Zespołu cywilnego, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Opinia „Iustitii” na temat senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydał opinię na temat senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Opinia została opracowana, a następnie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 19 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa dotycząca dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych

W dniu 15 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się zorganizowana wraz z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych”. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze i wciąż aktualne kwestie związane z interpretacją przepisów dotyczących pojęcia, zakresu i granic dostępu do informacji publicznej w kontekście prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych. SSP „Iustitia” reprezentował sędzia WSA w Warszawie Piotr Kraczowski.

zobacz więcej

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Publikacje prasowe

kmSędziowie nie dorabiają

Chcielibyśmy mieć w SN Maradonę i Pele, a płacić im jak piłkarzom w drugiej lidze. Trochę zdrowego rozsądku by się przydało - zaleca Prezes Iustitii Krystian Markiewicz.

 

alCena odwagi

Sędziowie nie mogą się bać, że za decyzje procesowe niewygodne dla polityków może spotkać ich kara dyscyplinarna. Politycy zaś muszą pamiętać, że słabość władzy sądowniczej może obrócić się przeciwko nim samym - pisze sędzia Aneta Łazarska. 

 

prezesObawiamy się nieprzemyślanych zmian w wymiarze sprawiedliwości

 

Duża część projektowanych obecnie zmian to jest próba zanegowania roli wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Także roli sędziów i prokuratorów, obniżenia ich rangi. To odbije się na jakości naszego wymiaru sprawiedliwości - Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w wywiadzie, który ukazał się w kwartalniku KRS oraz

na http://www.kancelaria.lex.pl/ 

 

Radio i telewizja

Cezary Skwara w magazynie "Blisko Ludzi" TVN24  

o problemach związanych z uzyskiwaniem opinii biegłych w sprawach sądowych.