Czas pracy i warunki pracy sędziego - konferencja "Iustitii"

16.06.2015 r. odbyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym konferencja „Czas pracy i warunki pracy sędziego (wymiar zadań)”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera. Konferencję tę zapowiadaliśmy na naszej stronie.

Nadto do konferencji dołączyła dr Katarzyna Orlak z prezentacją projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”, o którym już pisaliśmy na naszej stronie.

Wymiar sprawiedliwości zmaga się z ogromem zadań, jakie przed nim postawiono. Zgodnie z art. 83 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań.  W myśl art. 178 ust. 2 Konstytucji sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

W przekonaniu osób współtworzących wymiar sprawiedliwości jego aktualna organizacja i narzucone tempo sprawia, iż powstały nadmierne obciążenia i należy szukać dróg umożliwiających sprawność działania,  którego jakość nie będzie przy tym zdeprecjonowana. Dlatego Stowarzyszenie zdecydowało się raz jeszcze na debatę, by poprzez pryzmat tematyki konferencji zwrócić uwagę na potrzebę zmian, o które środowisko sędziowskie długo postuluje.

Czytaj więcej...

Spotkanie MEDEL w Atenach

Po roboczym spotkaniu w Reggio di Calabria MEDEL w krótkim czasie spotkało się ponownie, tym razem w Atenach. Okazją było trzydziestolecie tej organizacji, do której „Iustitia” należy niemal od początku swego istnienia, a w której ówczesna prezes „Iustitii” Maria Teresa Romer pełniła kiedyś funkcję wiceprzewodniczącej. Tym razem Stowarzyszenie nasze reprezentował prezes Maciej Strączyński, a także długoletnia wiceprezes „Iustitii” Katarzyna Gonera, która uczestniczyła w spotkaniu jako delegatka Krajowej Rady Sądownictwa.

Poza wspomnieniowym podsumowaniem działalności MEDEL, złożony został bieżący raport o sytuacji wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. MEDEL uznało, że krajami, w których obecnie istnieje największe zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, są Turcja, Polska i Rumunia. Sytuacja w Turcji opisana została już szeroko wyżej, zresztą przedstawicielem tureckiego stowarzyszenia YARSAV w Atenach był również delegat ze spotkania w Gdańsku, Murat Durmaz, któremu zebrani przekazali największe wyrazy solidarności i sympatii.

Czytaj więcej...

30-lecie Stowarzyszenia MEDEL

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu dokumentalnego wyjaśniającego czym jest MEDEL, jaka jest jego historia, czym się zajmuje i o co walczy (także z udziałem Iustitii, która od wielu lat z powodzeniem angażuje się w prace tego międzynarodowego stowarzyszenia).

Film składa się z wypowiedzi (w oficjalnych językach MEDEL czyli angielskim i francuskim) wielu aktywnych działaczy środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego, w tym założycieli i prezesów naszej organizacji na przestrzeni lat. Został zrealizowany z okazji XXX lecia MEDEL i po raz pierwszy publicznie zaprezentowany 23 maja 2015 r. w Atenach podczas uroczystych obchodów tego jubileuszu.

Życzymy przyjemnego seansu!

Czytaj więcej...

Uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

W dniu dzisiejszym Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował ogólnopolską akcje protestacyjną pod hasłem „Dość pracy za grosze”.

W sprawie konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów wypowiadały się już organy samorządu sędziowskiego w Bydgoszczy, Zabrzu, Wągrowcu, Przemyślu, Trzciance, Pile oraz Oddział "Iustitii" w Poznaniu.

Stosowną uchwałę w tym zakresie przyjęło także Zebranie Delegatów "Iustitii" w Zegrzu.

Prezentujemy poniżej uchwały w tej kwestii, które zostały podjęte ostatnio przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Gdańskiego, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zebranie Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”.

Czytaj więcej...

Publikacja na temat konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zawiadamia, że opublikowano materiały z Konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”. Dostępna jest w zakładce „Nasze publikacje” . Można zapoznać się w niej z różnymi głosami i poglądami na temat wdrożenia tej innowacji do wymiaru sprawiedliwości, dlatego jest unikalna.

HKJ

Stanowisko "Iustitii" w sprawie nowych przepisów karnych dotyczących wykroczeń drogowych

Zarząd "Iustitii" przyjął stanowisko dotyczące ostatniej zmiany kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i prawa o ruchu drogowym, tj. ustawy wskazywanej jako mająca poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zarząd podzielił pogląd Fundacji Helsińskiej, że część przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie jest wysoce wątpliwa konstytucyjnie i poparł stanowisko Fundacji co do konieczności zaskarżenia ww. ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Przedstawiamy poniżej stanowisko Zarządu.

Czytaj więcej...