"Iustitia" protestuje przeciwko kolejnym planom ograniczenia samorządności sędziowskiej

Jak wiedzą zainteresowani, do Sejmu trafił projekt kolejnej zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, mający za zadanie ograniczyć samorządność sędziowską. Zmiany takie, wprowadzane właściwie bez przerwy - od lat nie było momentu, aby jakaś zmiana u.s.p. nie była akurat w trakcie procesu legislacyjnego - mają przede wszystkim ograniczyć uprawnienia samorządowe sędziów sądów rejonowych przez odebranie im znacznej części reprezentacji w zgromadzeniach okręgów.

Projekt ustawy, która ruguje ze zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów jedną trzecią z zasiadających tam sędziów sądów rejonowych, opracował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskaliśmy jego skład osobowy w drodze informacji publicznej.

Przewodniczącym zespołu był Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk (del. sędzia SO w Gliwicach), jego zastępcą Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemar Szmidt (del. sędzia SA w Katowicach), a członkami prezesi Sądów Apelacyjnych w Łodzi - Michał Kłos, w Poznaniu - Krzysztof Józefowicz i w Szczecinie - Ryszard Iwankiewicz, a nadto naczelnicy Wydziału Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa Karnego Michał Gubała i Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa Cywilnego Szymon Ruman (dwaj ostatni członkowie zespołu nie są i nigdy nie byli sędziami).

Czytaj więcej...

"Iustitia" popiera protest pracowników

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” popiera organizowana w dniach 21-26 września 2014r. przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP akcję protestacyjną pracowników Sądów i Prokuratury. Po raz raz kolejny apelujemy do rządzących o pilne uregulowanie kwestii stałego pogarszania warunków socjalno - bytowych tych pracowników. Dostrzegamy, że aktualne wynagrodzenia urzędników w sądownictwie i prokuraturze nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu oraz zakresowi obowiązków. Powoduje to odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co ma bezpośrednie przełożenie na sprawność funkcjonowania sądów i prokuratur obciążonych coraz większą ilością obowiązków. Zauważamy, że prace nad projektem rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego trwają już ponad rok, a wynagrodzenia zainteresowanych pozostają w dalszym ciągu bez zmian.

Akcja protestacyjna pracowników sądów i prokuratury

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP organizują w dniach 21-26 września 2014r. akcję protestacyjną pracowników Sądów i Prokuratury. W ramach akcji przewidziano m.in. rozbicie miasteczka przed Ministerstwem Sprawiedliwości, briefing prasowy (22 września o godzinie 10.00), przedstawienie postulatów w Ministerstwie Sprawiedliwości, akcja informacyjna dla mieszkańców Warszawy, różnego rodzaju happeningi. Protest główny przewidziano na dzień 24 września (środa), w godzinach 11.00-15.00. Delegacja protestujących uda się do MS po odpowiedź na postulaty, odbędzie się również konferencja prasowa. Dalszy ciąg protestu będzie miał miejsce 25 września w Brukseli. Wówczas odbędzie się konferencja prasowa oraz spotkanie z eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim, rozdane zostaną także informacje o sytuacji pracowników sądów (w tym kuratorów) i prokuratury w Polsce, w tłumaczeniu na język angielski.

Szczegółowy program protestu dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Kasacja dla MS w sprawach karnych

Dobiegają końca prace legislacyjne nad projektem zmian kodeksu postępowania karnego, nadającym Ministrowi Sprawiedliwości prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych (druk sejmowy nr 839). Warto przypomnieć, że prawo to Minister Sprawiedliwości utracił w chwili rozłączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Obecny projekt został wniesiony jako poselski jeszcze w roku 2012 i przez dłuższy czas nie był rozpoznawany. Dopiero w czerwcu 2014, po otrzymaniu poparcia ze strony rządowej, prace nad projektem uległy nagłemu przyspieszeniu. W ciągu 2 dni (27 i 29 sierpnia 2014 r.) odbyły się w Sejmie dwa czytania, projekt został uchwalony i przekazany do Senatu, gdzie aktualnie jest rozpatrywany (druk senacki nr 709).

Z uwagi na tryb wniesienia projektu (projekt poselski) nie był on konsultowany z organizacjami społecznymi, w tym z „Iustitią”. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia nie uzyskali też zaproszenia na posiedzenia komisji sejmowych w tym zakresie. W związku z tym Zespół ds. Prawa Karnego SSP "Iustitia" opracował opinię dotyczącą projektu, którą przedstawiamy poniżej.

(MK)

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie projektów rozporządzeń o właściwości sądów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie sześciu rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, związanych z nowelizacją u.s.p. przywracającą małe sądy, zniesione przez byłego ministra.

Były to projekty rozporządzeń:

 -  w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych,

  - w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych,

 -w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości innych sądów rejonowych,

 - w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszaru właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych,

 -w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej,

 -  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Obszerną opinię, której większość dotyczy drugiego z rozporządzeń, przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014

15-16 października 2014 r., Warszawa,

hotel Polonia Palace

www.FinReg.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Konferencja objęta jest patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Czytaj więcej...