Spotkanie w sprawie Konfederacji Organizacji Prawniczych

 

W dniu 13 maja 2015 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie robocze, w formie seminarium pod opieką dra Pawła Skuczyńskiego (WPiA UW), dotyczące zagadnień związanych z utworzeniem konfederacji organizacji prawniczych, jako forum demokratycznej dyskusji opartej o niezależność wszystkich partnerów, ułatwiającego wymianę informacji i poglądów oraz pozwalającego uczynić głos środowiska prawniczego bardziej wyraźnym w debacie publicznej.    

Czytaj więcej...

Samorządy sędziowskie ponownie w obronie wynagrodzeń pracowników sądów

 

W ostatnim okresie zapadły kolejne uchwały organów samorządu sędziowskiego w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników sądowych. Obecnie głos w tej sprawie zabrały: Zgromadzenie Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Zebrania Sędziów Sądów Rejonowych w Zabrzu i w Wągrowcu.

Poniżej prezentujemy treść uchwał.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję dotyczącą czasu i warunków pracy sędziego

STOWARZYSZENIE    SĘDZIÓW   POLSKICH    „IUSTITIA”

  zaprasza na

KONFERENCJĘ  „CZAS PRACY I WARUNKI PRACY SĘDZIEGO (WYMIAR ZADAŃ)”

pod honorowym patronatem

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Romana Hausera

16.06.2015 r. (wtorek)

do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 (Sala Zgromadzeń),

gdzie będzie także możliwość obejrzenia wystawy XXXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego – historia sądownictwa administracyjnego w Polsce od Najwyższego Trybunału Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.*

Czytaj więcej...

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Gdańsku

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) w Polsce to wydarzenie dużej rangi – do Gdańska przyjedzie ponad 70 delegatów z całej Europy – sędziów trybunałów w swoich krajach. EAJ to europejskie ramię Światowej Unii Sędziów (IAJ), skupiające 44 krajowe stowarzyszenia sędziów z Europy (zazwyczaj każdy kraj reprezentuje na zjeździe 2 delegatów).

Celem EAJ, podobnie jak całej Światowej Unii Sędziów, jest propagowanie zasad demokracji i obrona niezawisłości i niezależności sądownictwa w Europie i na świecie. W tym celu EAJ podejmuje uchwały i rezolucje, które w swojej treści kreują i przypominają o podstawowych zasadach trójpodziału władz i upominają rządy krajów członkowskich, aby przestrzegały tych zasad. Stowarzyszenie interweniuje w krajach, które zgłaszają zagrożenie ze strony polityków próbujących łamać zasady niezależności i niezawisłości sadownictwa, poprzez wysyłanie grupy obserwatorów, która spotyka się z politykami i przedstawicielami sądownictwa, a następnie sporządza raport będący podstawą późniejszej rezolucji.

Czytaj więcej...

Zgłoszenie "Iustitii" do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" skierowało do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o wezwanie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu wszczętym z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prewencyjne zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ostatniej nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, nazywanego "lex Biernacki".

Jak wiadomo, Prezydent RP zaskarżył tylko te przepisy, które bezpośrednio dotykają praw obywatelskich, mianowicie związane z nieograniczonym dostępem Ministra Sprawiedliwości do danych zawartych w dokumentach sądowych i do akt spraw, w tym akt mających formę elektroniczną. Pozostałe przepisy, które po raz kolejny ograniczają resztki sędziowskiej samorządności i uzależniają coraz bardziej władzę sądowniczą od władzy wykonawczej, nie wzbudziły zainteresowania prezydenta. Trybunał będzie więc rozstrzygał w tym tylko zakresie, który wynika z treści skargi.

Wniosek "Iustitii" oczywiście nie oznacza, że weźmiemy udział w postępowaniu, jako że przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym pozwalają przewodniczącemu składu orzekającego na odłożenie wniosku ad acta bez uzasadnienia i bez udzielania jakiejkolwiek odpowiedzi wnioskującemu, co jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku. W ostatnim okresie zaznaliśmy już tego np. przy rozpoznawaniu skargi Krajowej Rady Sądownictwa na ustawę odbierającą sędziom waloryzację płac. Nie sposób przewidzieć, jak będzie tym razem, niemniej nie możemy z oczywistych przyczyn zaniechać złożenia wniosku - Statut "Iustitii" jasno określa nasze cele i sposoby ich realizacji.

Przedstawiamy poniżej treść wniosku.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów

Sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty dotyczące podwyżek płac sekretarzy sądowych, asystentów sędziów, pracowników obsługi oraz wszystkich pozostałych pracowników sądów. Prezentowaliśmy już stanowisko, jakie zajął w tej sprawie Zarząd "Iustitii" , a także uchwały, które zapadły w tym zakresie w Pile i Poznaniu. Obecnie głos w tej sprawie zabrały dwa kolejne organy samorządu sędziowskiego: Zebrania Sędziów Sądów Rejonowych w Przemyślu i w Trzciance.

Poniżej prezentujemy treść uchwał – obie zapadły w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej...