Transmisja konferencji o zmianach procedury karnej

          Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematem konferencji „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.”, która odbędzie się w dniu 31.03.2015 r. w sali głównej Sądu Najwyższego, będzie ona transmitowana on-line (zapis będzie dostępny także później).

Transmisję konferencji umożliwia Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Link do transmisji podamy wkrótce.

 Program konferencji. 

Rezolucja stowarzyszenia MEDEL w sprawie sytuacji w Turcji

 

 

W związku z działaniami władz Turcji, zmierzającymi do istotnego ograniczenia praw i wolności obywatelskich oraz pogwałcenia zasady podziału władz i niezależności władzy sądowniczej,  międzynarodowe stowarzyszenie MEDEL, do którego należy także "Iustitia",  wydało rezolucję z dnia 5 marca, której treść prezentujemy poniżej.    

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Sądu Okręgowego w Opolu

Sprawa kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o ustroju sadów powszechnych z dnia 20.02.2015 r. jak wiadomo oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, po skierowaniu jej tam przez Prezydenta RP w ramach tzw. kontroli prewencyjnej. Sprawa nie jest definitywnie zamknięta i organy samorządu sędziowskiego nadal wypowiadają się w tej kwestii.

Poniżej prezentujemy uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 marca 2015 r., która - podobnie jak inne tego rodzaju uchwały organów samorządu sędziowskiego różnych szczebli - krytycznie odnosi się do szeregu rozwiązań przyjętych w tej ustawie.

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie zmian zasad sprzedaży przez komornika zajętych ruchomości

W dniu 19 lutego 2015 r., na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego, rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie m.in. kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 2678) została zgłoszona zmiana art. 864 § 1 k.p.c., stanowiąca, iż sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Niewątpliwie proponowana zmiana ma związek z nagłośnionymi w ostatnim okresie przypadkami nieprawidłowości w toku egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości, w tym ciągników rolniczych czy samochodów.

W związku z tym w Zespole ds. Prawa Cywilnego SSP „Iustitia” opracowano uwagi do tego przepisu, które prezentujemy poniżej.

Czytaj więcej...

Po decyzji Prezydenta w sprawie zmian w u.s.p.

Środowisko sędziowskie z satysfakcją przyjęło decyzję Prezydenta RP o skierowaniu do prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 20 lutego 2015r., znanej jako "Lex Biernacki".

Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że jest to sukces częściowy, gdyż Prezydent z sześciu głównych zarzutów stawianych tej nowelizacji w Apelu trzech stowarzyszeń sędziowskich i stanowisku "Iustitii" uwzględnił dwa, dotyczące dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt spraw będących w toku oraz do systemów informatycznych sądów. Poza zakresem wniosku znalazły się niestety kwestie ograniczenia liczby sędziów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego, zmniejszenia roli kolegiów, wprowadzenia finansowych kar dyscyplinarnych oraz likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla większości sędziów.

Czytaj więcej...

"Lex Biernacki" do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej  nowelizacji ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych (lex Biernacki). Według doniesień prasowych wniosek miał być wysłany w poniedziałek.

Uchwalona ustawa zawiera wiele krytykowanych przez środowisko sędziowskie, w tym SSP "Iustitia" rozwiązań np. dotyczących  ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla sędziów oraz prawa dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów.

Czytaj więcej...