Konferencja "Diagnoza Arbitrażu"

W dniach 18-19.09.2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Konferencja "Diagnoza Arbitrażu – funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian", zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" jest partnerem instytucjonalnym tego projektu. Pełna informacja, która zapowiada to obiecujące co do zamierzeń i rezultatów przedsięwzięcie - dostępna jest tu:

http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/diagnoza

Przyłączamy się do prośby o wypełnienie ankiety dotyczącej zagadnień, które będą omawiane. Dostępna jest także na stronie pod podanym linkiem.

Zaproszenie na konferencję w Toruniu dotyczącą prawa i procedury cywilnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" - Oddział w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji „Aktualne projekty dotyczące zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 4 - 5 grudnia 2014 r.

Na konferencji omówione zostaną następujące projekty Ministerstwa Sprawiedliwości z 2013 r. dotyczące zmian k.p.c. i k.c., opiniowane przez nasze Stowarzyszenie:

1. projekt dużej noweli k.p.c. opublikowany na stronie:

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

 2. projekt dotyczący prawa spadkowego i postępowań spadkowych opublikowany:

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

 3. projekt poselski dotyczący protokołu elektronicznego - druk sejmowy nr 2131.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiają swoją wizję mediacji

W dniu 7 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie reprezentantów Ministerstwa Gospodarki  i Ministerstwa Sprawiedliwości z dużą grupą społeczną składającą się z osób zainteresowanych rozwojem mediacji i metod ADR w Polsce, w tym mediatorów (najliczniej reprezentowanych), prawników, naukowców i przedsiębiorców. W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli: podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn, Agnieszka Dąbrowiecka i Joanna Sauter-Kunach, natomiast w imieniu Ministerstwa Gospodarki podsekretarz stanu Mariusz Haładyj i doradca Krzysztof Partyka. Celem spotkania było zaprezentowanie rekomendacji opracowanych przez zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie rozstrzygania sporów. Zespół ten powołał Minister Gospodarki mając  na uwadze ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym postanowiono przedstawić nową koncepcje ciała doradczego w zakresie metod ADR działającego przy Ministrze Sprawiedliwości i omówić organizację Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 13-19.10.2014 roku.

Czytaj więcej...

„Monitoring legislacyjny w obszarze wymiaru sprawiedliwości” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała kolejny już raport w zakresie monitoringu legislacyjnego w obszarze sprawiedliwości, który jest dostępny na stronie Fundacji :

http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/07/Raport-koncowy.pdf

Zdecydowanie należy polecić lekturę, gdyż to nie tylko kolejne rzetelne opracowanie zagadnienia, ale przede wszystkim podsumowanie kolejnego okresu rozwoju prawa, wszechstronnie ujmujące i punktujące istotne meandry  przebiegu procesu legislacyjnego w kraju.  Przy tym dokument  jest niezmiernie syntetyczny, co stanowi dodatkowy walor tej diagnozy. Dlatego niecelowe jest go omawiać, gdyż sprawdza się w samodzielnym czytaniu. Cieszy, że Raport został dostrzeżony i umieszczony na stronie Senatu RP. Stanowi on ostrzeżenie, że należy nie tylko mówić o problemach w tworzeniu krajowej legislacji, o czym zewsząd słyszymy,  ale należy uporządkować tę sferę. Przyzwolenie na odstępstwa od uznanych standardów, które nadto same powinny być dopracowane, przynosi z konieczności pogorszenie. Mimo, iż uznanym dogmatem jest stabilność prawa, niestety pozostaje on tylko w sferze oczekiwań.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" w sprawie mediacji

20.08.2014 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia "Iustitia" i Zespołu, który przygotował pakiet rekomendacji dotyczący mediacji i arbitrażu, poddany publicznym konsultacjom na specjalnej platformie internetowej. Rozmowy były konstruktywne, niektóre nasze argumenty, wyrażone w poniżej opublikowanym stanowisku,  zostały przyjęte ze zrozumieniem. Świadczy to o rzeczowym przebiegu konsultacji. Zagadnienie budzi nasze zainteresowanie, gdyż jest nie tylko ważne dla problematyki rozwiązywania sporów, ale wiąże się  z działaniami sądów. Dlatego nadal będziemy uczestniczyć w obserwacji losów tego projektu, będącego przedmiotem żywej debaty różnych środowisk.

Zespół ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” opracował opinię na temat Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej zgłoszonych do konsultacji publicznych na stronie http://konsultacje.gov.pl/node/3537

Poniżej prezedstawiamy treść opinii.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe spotkanie sędziów "Memorandum" - Erewań 2014

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu w Jałcie, o czym była mowa w relacji na naszej stronie z dnia 11 stycznia 2014 r., w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2014 r. odbyło się w Erewaniu, stolicy Armenii, doroczne spotkanie reprezentantów stowarzyszeń sędziów z Armenii, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski i Ukrainy, współpracujących w ramach umowy nazwanej „Memorandum”. Tematem wiodącym  spotkania były współczesne problemy niezależności władzy sądowniczej.  SSP „Iustitia’ reprezentowały Wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska i Anna Bednarek z Zespołu Międzynarodowego.

Oto krótki opis ciekawszych wystąpień w trakcie konferencji.

Czytaj więcej...