Sędziowie muszą mieć dostęp do komentarzy i literatury prawniczej - "Iustitia" interweniuje

W związku z ostatnimi decyzjami wskazującymi, że Ministerstwo Sprawiedliwości (a ściślej działające w jego imieniu Centrum Zakupów dla Sądownictwa) zamierza zakupić i udostępnić sędziom tylko jeden program prawniczy tzw. system informacji prawnej, "Iustitia" po raz kolejny podjęła w tej sprawie kroki. Poprzednio bowiem zajmowaliśmy stanowisko w tej sprawie w kwietniu 2014 r. i można się z nim zapoznać tutaj.

Ponieważ - co chyba nikogo nie zaskakuje - w imię czynienia oszczędności budżetowych kosztem wymiaru sprawiedliwości znowu ograniczono sędziom dostęp do wiedzy prawniczej, "Iustitia" ponownie zwróciła się o informacje i odpowiednie kroki w tej sprawie.

Możemy sędziów "pocieszyć" że, jak donosi prasa, funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości mają, w przeciwieństwie do sądów, wykupiony dostęp do wszystkich programów prawniczych. Zapewne po to, aby łatwiej im było sądy nadzorować, kontrolować i wytykać im nieznajomość prawa.

A oto pismo, które skierowała "Iustitia" do dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Czytaj więcej...

Konferencja w Toruniu o zmianach prawa cywilnego

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. w Toruniu odbyła się konferencja na temat „Aktualne projekty ustaw dotyczących zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej” organizowana przez toruński oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu sędziów, notariuszy, komorników, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Konferencja składała się z czterech paneli poświęconych projektom ustaw, dotyczących zmian w prawie procesowym cywilnym i prawie spadkowym, które znajdują się na etapie prac parlamentarnych lub zostały uchwalone w ostatnim czasie.

Czytaj więcej...

Spotkanie Światowej Unii Sędziów

Jesienne zebranie Światowej Unii Sędziów odbyło się w miejscowości Foz do Iguacu położonej na granicy trzech państw - Argentyny, Pragwaju i Brazylii. W listopadzie temperatura przekracza tam 30 stopni Celsjusza i czuć już zbliżające się lato. Piękne okoliczności przyrody i wyśmienita pogoda były jedynie tłem dla codziennych, wielogodzinnych spotkań, odbywanych w hotelowej sali konferncyjnej. Program obejmował zarówno posiedzenia Światowej Unii Sędziów jak i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, a jeden z dni poświęcony był w całości konferencji na temat ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" dotycząca przywrócenia asesury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opracowało opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, przywracającej instytucję asesora sądowego.

Opinia wydana została na etapie prac sejmowych; projektu wcześniej nie przedstawiono Stowarzyszeniu do zaopiniowania. Przedstawiamy zatem opinię Stowarzyszenia, opracowaną przez Zespół ds. Ustroju Sądów.

Czytaj więcej...

"Iustitia" odmawia opiniowania przepisów ograniczających zwrot kosztów dojazdu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który ustala dla sędziów "specjalną" stawkę "zwrotu kosztów" dojazdu własnym pojazdem z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. Ów "zwrot kosztów", określony na podstawie ustawy okołobudżetowej (jeszcze nie uchwalonej) ma wynosić w 2015 r. 30 groszy za 1 kilometr, bez względu na wszelkie okoliczności. Przypominamy, że dla wszystkich innych funkcjonariuszy państwowych i pracowników służby publicznej, limit maksymalny wynosi 83 grosze za kilometr - wyjątek ma dotyczyć tylko sędziów.

Na zaopiniowanie ww. projektu Stowarzyszenie otrzymało jeden niecały dzień roboczy - projekt nadesłano w piątek, odpowiedzi resort zażyczył sobie na poniedziałek. W podobny sposób projekt ów rozesłano do zaopiniowania do sądów - sędziowie otrzymali na wyrażenie opinii czas od kilku godzin do niewielu minut, jako że cały czas przeznaczony na opiniowanie pochłonęło przesyłanie pism z ministerstwa poprzez sądy i prezesów różnych szczebli do sędziów i z powrotem.

"Iustitia" podjęła decyzję o odmowie zaopiniowania projektu. Pełną odpowiedź udzieloną resortowi przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Kolejne protesty przeciwko zmianom w u.s.p.

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680), od nazwiska projektodawcy zwanym Lex Biernacki. Prace te wzbudzają duże zainteresowanie i zaniepokojenie środowiska sędziowskiego. Szczególnie negatywnie oceniane są proponowane rozwiązania w zakresie zmniejszenia roli sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach okręgowych, zmniejszenia roli kolegium sądu oraz likwidacji instytucji zwrotu kosztów przejazdu wobec sędziów sądów rejonowych.

W tej kwestii Zarząd SSP „Iustitia” już kilkakrotnie podejmował uchwały krytyczne (uchwały z dnia 22.09.2014 r., z dnia 4.11.2014 r. i z dnia 10.11.2014 r.). Do trybu zgłaszania poprawek do ustawy negatywnie odniosła się także Krajowa Rada Sądownictwa (stanowisko KRS). Również organy samorządu sędziowskiego podejmują coraz liczniejsze uchwały krytyczne wobec rozwiązań projektu. Dotychczas uchwały takie zapadły na Zgromadzeniach Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Białymstoku oraz Sądów Okręgowych w Białymstoku, Szczecinie i w Płocku (treść podjętych uchwał).

Podobne uchwały krytyczne zostały podjęte przez Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku (uchwała z dnia 17.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Puławach (uchwała z dnia 19.11.2014 r.).

W ostatnich dniach uchwały takie zostały podjęte przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie (uchwała z dnia 13.11.2014 r.) oraz Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Biłgoraju (uchwała z dnia 4.12.2014 r.).

Poniżej przedstawiamy ich treść.

Czytaj więcej...