Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie sytuacji w Turcji

O sytuacji w tureckim wymiarze sprawiedliwości informowaliśmy już kilkakrotnie. Jest ona - mówiąc oględnie - daleka od standardów, jakich oczekiwać należałoby od demokratycznego państwa. Aktywną rolę w walce o niezawisłość i niezależność sądownictwa w Turcji odgrywa od dawna YARSAV - Tureckie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów.

Obecnie represje za walkę o niezawisłość sądów dotknęły prezesa YARSAV. Murat Arslan, sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Turcji, kierujący od lat tym stowarzyszeniem i piętnujący naruszenia zasad demokracji i praworządności, został usunięty ze stanowiska sędziowskiego. Jednocześnie władze Turcji starają się tworzyć odpowiednie pozory - powołane zostało "nowe i niezależne" stowarzyszenie sędziów, deklarujące skrupulatne poparcie dla wszystkich decyzji władz politycznych.

Oto apel Zarządu "Iustitii" związany z sytuacją w Turcji.

Czytaj więcej...

Sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy?

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, dotyczącymi ilości wykroczeń drogowych popełnianych przez sędziów, Zespół Informacyjny "Iustitii" przygotował i rozesłał w dniu  25.08.2015 r. komunikat prasowy, którego treść poniżej prezentujemy:

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w prasie statystykami, z których wynika, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, chcielibyśmy wyjaśnić, że informacja ta wymaga dodatkowego komentarza.

Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać. Natomiast zestawianie liczby wykroczeń popełnionych przez sędziów z wykroczeniami popełnionymi przez parlamentarzystów nie ma większego sensu. Parlamentarzystów jest w Polsce 560, sędziów zaś ponad 10 tysięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że w zeszłym roku wykroczenie popełnił prawie co dziewięćdziesiąty sędzia i co trzydziesty piąty parlamentarzysta.

Czytaj więcej...

Uwagi w sprawie projektu dotyczącego współpracy MS z organizacjami pozarządowymi

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. W pracach tych biorą także udział przedstawiciele "Iustitii".  W ramach konsultacji publicznych dotyczących tegoż projektu przedstawiliśmy uwagi, które prezentujemy poniżej. 

Czytaj więcej...

Apel w sprawie ataków na sędzię Sądu Rejonowego w Nisku


    Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wyrażają swój sprzeciw wobec nieodpowiedzialnych ataków na osobę sędzi Sądu Rejonowego w Nisku, podejmowanych w pierwszej kolejności przez osoby publiczne.
Sprawa dotyczy umieszczenia trójki małoletnich dzieci Katarzyny i Sławomira Bałutów odpowiednio: w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej. Odebranie dzieci rodzicom przez sąd zawsze jest decyzją dramatyczną i podejmowaną w ostateczności. Sędzia orzekający w takiej sprawie musi być wolny od wszelkich nacisków, działać wyłącznie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i kierować się przede wszystkim dobrem dziecka oraz własnym sumieniem.
Sprawy, w których sądy muszą decydować o ograniczaniu władzy rodzicielskiej z powodu nieodpowiedniego jej sprawowania przez rodziców, coraz częściej stają się przyczyną ataków na sądy. Tym trudniejsza jest rola sędziów rodzinnych, którzy zdają sobie z tego sprawę. Wystarczy, że rodzice uważający się za pokrzywdzonych przedstawią własną wersję sprawy komuś, kto postanowi na atakach na sąd zbić kapitał polityczny lub wykorzystać sprawę jako temat dziennikarski. Tego typu działania zyskują łatwo poklask osób, które nie znają zasad prawa i każde niezrozumiałe dla nich orzeczenie uznają za skrajnie niesprawiedliwe, dowodzące złośliwości sądu lub korupcji.
Sądy ani sędziowie nie są wolni od krytyki. W systemie wymiaru sprawiedliwości istnieją także określone procedury zaskarżenia orzeczenia sądu, jak i oceny przez przełożonych pracy samego sędziego. Wypada powiedzieć, że rodzice, w tej sprawie, nie zaskarżyli skutecznie orzeczenia Sądu Rejonowego w Nisku. Równocześnie ataki na osobę orzekającej w sprawie sędzi przekroczyły wszelkie cywilizowane normy.

Czytaj więcej...

OBCHODY JUBILEUSZU XXV-LECIA ISTNIENIA NASZEGO STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW  POLSKICH  

 „IUSTITIA”

wraz z Oddziałami w Suwałkach i Olsztynie

zaprasza na

OBCHODY JUBILEUSZU

XXV-LECIA ISTNIENIA NASZEGO STOWARZYSZENIA

które odbędą się w dniach 9 - 11 października 2015r.

w Hotelu Loft 1892 w Suwałkach

 

Czytaj więcej...

Stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia dotyczącego harmonogramu działalności KSSiP

Poniżej prezentujemy opracowane przez Zespół ds. Szkoleń Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stanowisko odnośnie projektu z 14.07.2015 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Czytaj więcej...