Uchwalono nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

Na posiedzeniu Sejmu 22 lipca 2016r. przyjęta została Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z częścią poprawek Senatu. Wcześniej Senat 21 lipca 2016r. przyjął 27 poprawek do ustawy o TK uchwalonej przez Sejm 7 lipca 2016r.

Iustitia zajmowała już stanowisko w sprawie ustawy przyjętej przez Sejm (pełna treść stanowiska), gdzie m.in. była mowa o tym, że „ustawa ta jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym do paraliżu funkcjonowania Trybunału. Zawiera szereg przepisów, które w sposób oczywisty są sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym naruszają konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i prowadzą do dalszego ograniczania niezależności władzy sądowniczej”.

Krytycznie o przyjętej ustawy wypowiedział się również Departament Stanu USA. Jak czytamy w jego stanowisku „nowa ustawa realizuje niektóre zalecenia opinii Komisji Weneckiej co do ustaw uchwalonych w ubiegłym roku, które zostały uznane za niezgodne z konstytucją, to jednak utrudnia ona osiągnięcie kompromisu w sprawie dopuszczenia do orzekania sześciu wybranych sędziów” (pełna treść stanowiska). 

Konferencja ,,Udział sędziego w debacie publicznej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA"

z okazji pierwszej rocznicy powołania

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

ma zaszczyt zaprosić

na  konferencję ,,Udział sędziego w debacie publicznej”,

która odbędzie się w dniu 26 września 2016 roku w Warszawie w Sądzie Najwyższym sala A im. Stanisława Dąbrowskiego w godzinach 9.00 -16.00.

Czytaj więcej...

Rumuńskie stanowisko w sprawie tureckich sędziów

 

Stanowisko sędziego Mircei Arona

przewodniczącego Najwyższej Rady Magistratury Rumunii

w sprawie sytuacji sędziów i prokuratorów w Turcji

 

W związku z przekazywanymi międzynarodowej opinii publicznej informacjami agencji prasowych i organizacji międzynarodowych dotyczącymi działań podejmowanych przez władze tureckie wobec zatrważającej liczby sędziów i prokuratorów, które są następstwem ostatnich wydarzeń w Turcji określanych przez władze tureckie jako usiłowany zamach stanu, jak również mając na uwadze stanowiska instytucji europejskich gwarantujących niezależność i obronę wymiaru sprawiedliwości – Europejską Sieć Krajowych Rad Sądownictwa, Radę Konsultacyjną Sędziów Europejskich, rad sądowniczych m.in. Niderlandów i Francji, przewodniczący Najwyższej Rady Magistratury wyraża głębokie zaniepokojenie powagą informacji dotyczących możliwego naruszenia zasady praworządności, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji sędziów i prokuratorów.

Czytaj więcej...

Apel serbskich sędziów w sprawie Turcji

Stowarzyszenie Sędziów Serbii oraz Stowarzyszenie Serbskich Prokuratorów i Zastępców Prokuratorów z wielkim niepokojem śledzi sytuację tureckich kolegów po nieudanym puczu wojskowym w ich kraju.

Turecki wymiar sprawiedliwości stawał w ostatnich latach w obliczu wielu wyzwań. Międzynarodowe stowarzyszenia zawodowe MEDEL i IAJ / EAJ, jak również Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich apelowali w tej sprawie w swoich licznych wystąpieniach do instytucji europejskich, choć niestety, na próżno. Tureccy sędziowie i prokuratorzy, którzy pełnili swoje funkcje sumiennie i z zachowaniem zasady bezstronności byli poddani naciskom i groźbom. Byli przenoszeni wbrew ich woli (9.000 z nich, na łączną liczbę 15.000 zostało przeniesionych w okresie krótszym niż dwa lata) do miejscowości odległych o tysiące kilometrów. Byli też niezasadnie zwalniani, a od 2014, nawet aresztowani.

Czytaj więcej...

Stanowisko EAJ/IAJ w sprawie wydarzeń w Turcji

OŚWIADCZENIE

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ) śledzi z wielką uwagą ostatnie wydarzenia w Turcji.

Reprezentujące 84 narodowe stowarzyszenia sędziów ze wszystkich kontynentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ) oraz podobnie Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) złożone z 44 stowarzyszeń z Europy są organizacjami konsekwentnie apolitycznymi, broniącymi jedynie niezależności sądownictwa i przestrzegania reguł prawa.

Czytaj więcej...

Adwokaci odmawiają obrony zatrzymanych sędziów w Turcji

Sędziowie, którzy podjęli decyzje o zwolnieniu sędziów z aresztu również mogą zostać przeniesieni lub zawieszeni przez Najwyższą Radę Sądownictwa. Są straszeni, że sami trafią na listę. Sędziowie obawiają się trafić do sędziego pokoju: Sulh Ceza Hakimlikleri, który podejmuje decyzję na etapie przedprocesowym wobec zatrzymanych sędziów. Większość adwokatów odmawia obrony zatrzymanych i aresztowanych sędziów.

 

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Publikacje prasowe

jarasSądowe science fiction

 

O sądowych technologicznych skansenie i wizji przyszłości - sędzia Jarosław Gwizdak.

 

bartPalestra - siostra Temidy

 

Oddanie władzy wymierzania sprawiedliwości sędziom jest triumfem rozumu nad niskimi emocjami, ale z tego też powodu w czasach rozchwianych emocjami społeczeństw właśnie te wartości są w pierwszej kolejności atakowane - rzecznik Iustitii sędzia Bartłomiej Przymusiński.

 

kmSędziowie nie dorabiają

Chcielibyśmy mieć w SN Maradonę i Pele, a płacić im jak piłkarzom w drugiej lidze. Trochę zdrowego rozsądku by się przydało - zaleca Prezes Iustitii Krystian Markiewicz.

 

Radio i telewizja

Marta Kożuchowska - Warywoda na temat sytuacji aresztowanych sędziów w Turcji

Część programu "To był dzień" w Polsat News, obejmująca tę rozmowę, rozpoczyna się od 30.00 min.