Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką

 

W dniu 21 lipca br., w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości,  przedstawiciele „Iustitii” spotkali się Ministrem Sprawiedliwości dr Borysem Budką. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Maciej Strączyński, Wiceprezes Barbara Zawisza oraz Członkowie Zarządu: Hanna Kaflak-Januszko, Łukasz Piebiak i Piotr Wangler.

Podczas spotkania omówione zostały ważkie bolączki Wymiaru Sprawiedliwości, w których Minister, podczas obecnej kadencji, mógłby podjąć działania.

Zwróciliśmy uwagę na problem braku uzasadnień niezaskarżalnych decyzji Ministra Sprawiedliwości  dotyczących np. nieudzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, odmowy przeniesienia czy odwołania z delegacji. Postulowaliśmy, że uzasadnienie takich decyzji czyniłoby je bardziej zrozumiałymi, gdyż nie budziłoby wątpliwości, w oparciu o jakie kryteria zostały wydane.

Czytaj więcej...

Kolejne uchwały w sprawie podwyżek dla pracowników sądów

W środowisku sędziowskiem trwa akcja poparcia dla postulatów podwyżek płac dla pracowników sądów. W sprawie tej wypowiadały się już organy samorządu sędziowskiego i oddziały "Iustitii" w Bydgoszczy, Zabrzu, Wągrowcu, Przemyślu, Trzciance, Pile, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Stosowną uchwałę podjęło także Zebranie Delegatów "Iustitii" w Zegrzu. 

W ostatnim okresie zapadły kolejne uchwały: Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 22 czerwca 2015 r., Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 23 czerwca 2015 r., Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 28 czerwca 2015 roku i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r.

Poniżej przedstawiamy ich treść.

Czytaj więcej...

Obywatelski Sędzia Roku

  

         

 Fundacja Court Watch Polska od tego roku organizuje coroczny plebiscyt „Obywatelski Sędzia Roku”. Tym tytułem będzie nagradzać przedstawiciela trzeciej władzy, który w ostatnim roku (od 1 lipca 2014 do 1 lipca 2015) wyróżnił się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie chodzi o działalność orzeczniczą, a o inicjatywy podejmowane przez sędziów poza tą sferą.

Nagroda będzie przyznawana sędziemu, który skutecznie zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a społeczeństwem i sprawia, że obywatele mają poczucie, że zostali potraktowani w sądzie z szacunkiem i godnością.

Zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może wysłać każda osoba, która miała styczność z sądownictwem. Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje, a także uzasadnienie, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia (m.in. kontakty do innych osób, linki do artykułów itp.) oraz kontakt do osoby zgłaszającej.

Czytaj więcej...

Koniec "reformy Gowina" - wróciły 34 sądy

W dniu 1 stycznia powróciło na mapę Polski 41 sądów rejonowych, zlikwidowanych w wyniku bezmyślnej "reformy Gowina". Obecnie, od 1 lipca, wróciły 34 dalsze sądy, które z satysfakcją witamy w gronie samodzielnych jednostek wymiaru sprawiedliwości. Poprzednio przywrócone sądy powitaliśmy pół roku temu na naszej stronie. Przypomnieliśmy też wówczas skutki reformy.

Aby więc zadość się stało zasadom sprawiedliwości, obecnie przypominamy owe 34 sądy, które znowu są samodzielne. Ostatecznie zatem likwidacji uległy tylko cztery sądy rejonowe - w Kazimierzy Wielkiej, Muszynie, Sejnach i Strzyżowie. Ten ostatni sąd spełnia obecnie wszystkie warunki do samodzielnego istnienia przewidziane w ustawie - obejmuje obszar, na którym mieszka 62.000 osób i ma ponad 5.000 spraw cywilnych, karnych i rodzinnych rocznego wpływu. Obowiązkiem Ministra Sprawiedliwości jest więc przywrócić Sąd Rejonowy w Strzyżowie. Odpowiednie działania zostały już w tym celu podjęte i pozostaje tylko pytanie, czy minister Borys Budka postąpi w tym zakresie zgodnie z prawem.

Czytaj więcej...

Czas pracy i warunki pracy sędziego - konferencja "Iustitii"

16.06.2015 r. odbyła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym konferencja „Czas pracy i warunki pracy sędziego (wymiar zadań)”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera. Konferencję tę zapowiadaliśmy na naszej stronie.

Nadto do konferencji dołączyła dr Katarzyna Orlak z prezentacją projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”, o którym już pisaliśmy na naszej stronie.

Wymiar sprawiedliwości zmaga się z ogromem zadań, jakie przed nim postawiono. Zgodnie z art. 83 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań.  W myśl art. 178 ust. 2 Konstytucji sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

W przekonaniu osób współtworzących wymiar sprawiedliwości jego aktualna organizacja i narzucone tempo sprawia, iż powstały nadmierne obciążenia i należy szukać dróg umożliwiających sprawność działania,  którego jakość nie będzie przy tym zdeprecjonowana. Dlatego Stowarzyszenie zdecydowało się raz jeszcze na debatę, by poprzez pryzmat tematyki konferencji zwrócić uwagę na potrzebę zmian, o które środowisko sędziowskie długo postuluje.

Czytaj więcej...

Spotkanie MEDEL w Atenach

Po roboczym spotkaniu w Reggio di Calabria MEDEL w krótkim czasie spotkało się ponownie, tym razem w Atenach. Okazją było trzydziestolecie tej organizacji, do której „Iustitia” należy niemal od początku swego istnienia, a w której ówczesna prezes „Iustitii” Maria Teresa Romer pełniła kiedyś funkcję wiceprzewodniczącej. Tym razem Stowarzyszenie nasze reprezentował prezes Maciej Strączyński, a także długoletnia wiceprezes „Iustitii” Katarzyna Gonera, która uczestniczyła w spotkaniu jako delegatka Krajowej Rady Sądownictwa.

Poza wspomnieniowym podsumowaniem działalności MEDEL, złożony został bieżący raport o sytuacji wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich. MEDEL uznało, że krajami, w których obecnie istnieje największe zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, są Turcja, Polska i Rumunia. Sytuacja w Turcji opisana została już szeroko wyżej, zresztą przedstawicielem tureckiego stowarzyszenia YARSAV w Atenach był również delegat ze spotkania w Gdańsku, Murat Durmaz, któremu zebrani przekazali największe wyrazy solidarności i sympatii.

Czytaj więcej...