List do Senatorów RP

Do Senatu RP trafiła przyjęta przez Sejm RP ustawa zmieniająca ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych tzw. Lex Biernacki (druk senacki 808).

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Posiedzenie obu komisji przewidziano na 28 stycznia. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wystosowało listy do członków komisji, których treść zamieszczamy także tutaj.

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

12 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.KongRes2015.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia"

 

Czytaj więcej...

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

24 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.REAL.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Kongres objęty jest patronatem SSP "Iustitia"

 

Czytaj więcej...

Opinia w sprawie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r.

założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

W uzasadnieniu pisma, którym przekazano projekt do konsultacji, zauważono, iż potrzeba dokonania zmian wynika z konieczności zagwarantowani dziecku, którego rodzice się rozwodzą lub z innych przyczyn żyją w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez obojga rodziców oraz iż proponowana nowelizacja zmierza do zwiększenia ochrony wspomnianego prawa dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców (art. 58 k.r.o.), jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych przyczyn żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.).

Czytaj więcej...

Konferencja „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.”

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA"

Zaprasza na Konferencję pod Honorowym Patronatem

 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

 „Postępowanie karne przed Sądem od 1 lipca 2015 r.”

31.03.2015 r.

w sali głównej Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6

by rozważyć, czy  tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania karnego :

-   służy wymierzaniu sprawiedliwości  czy jednak stanowi  dla niego zagrożenie,

-  stanowi rzeczywiste wprowadzenie zasady kontradyktoryjności do postępowania karnego.

 

Patronat  medialny:

 

Czytaj więcej...

Sejm przyjął zmiany w u.s.p.

15 stycznia Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych tzw. Lex Biernacki (druk nr 2680, 3010). Większość klubów poparła kontrowersyjną nowelizację: za było 294 posłów, 5 przeciw, 147 wstrzymało się od głosu. Posłowie nie wzięli pod uwagę faktu, że część zapisów budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Pozostali także głusi na większość postulatów środowiska sędziowskiego.

Sejmowa debata nad projektem ustawy nie wzbudziła praktycznie żadnego zainteresowania. Wzięło w niej udział tylko 6 posłów, którzy ograniczyli się do przedstawienia stanowisk klubów. Poseł sprawozdawca z ramienia Komisji Robert Kropiwnicki (PO) chwalił projekt za to, że jego zdaniem uporządkuje prace sądów i ich relacje z ministrem sprawiedliwości. O kontrowersjach nie wspomniał. Kluby PO, PSL i SLD poparły projekt. Wstrzymanie się lub głosowanie przeciwko zapowiedziały kluby PiS i SP. Występujący w imieniu klubu PiS poseł Krzysztof Lipiec uznał, że, zdaniem jego środowiska politycznego, pozycja ministra sprawiedliwości względem sądów powszechnych jest zbyt słaba i podał to jako jeden z powodów, dla których jego klub wstrzyma się w głosowaniu nad ustawą. Relacja z debaty

 

Czytaj więcej...