Konferencja „Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przesądowym i przed sądem”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, Polska Izba Motoryzacji zapraszają na Konferencję:

 „Praktyka  likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem”

23 września 2014 r.  (we wtorek) w Warszawie do siedziby warszawskich sądów  

                             gospodarczych przy ul. Czerniakowskiej 100, sala nr 44.

Celem konferencji jest wieloaspektowe spojrzenie na proces likwidacji szkód. Przedmiotem wystąpień prelegentów będą praktyczne zagadnienia, które pojawiają się na różnych etapach procesu likwidacji, a które mogą być dyskusyjne dla poszczególnych jego uczestników.

Zamierzeniem tego spotkania jest wymiana poglądów oraz  próba znalezienia takich rozwiązań, aby droga sądowa była w nich wykorzystywana jak najrzadziej,  a gdy do niej dojdzie – by strony postępowania  spotykały się z klarownym, ujednoliconym orzecznictwem, opartym na  uznanych standardach.

Poniżej przedstawiamy program konferencji.

Czytaj więcej...

Początek III cyklu Kongresów Instytutu Allerhanda

 15-16.10.2014 r. odbędzie się pierwszy z III cyklu Kongresów organizowanych przez Instytut Allerhanda, objętych honorowym patronatem m.in. przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Najbliższy to III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych, a szczegóły  dostępne są na tej stronie.

Można tam odszukać  informacje  o dorobku dotychczasowych kongresów.

Czytaj więcej...

Konferencja "Diagnoza Arbitrażu"

W dniach 18-19.09.2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Konferencja "Diagnoza Arbitrażu – funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian", zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" jest partnerem instytucjonalnym tego projektu. Pełna informacja, która zapowiada to obiecujące co do zamierzeń i rezultatów przedsięwzięcie - dostępna jest tu:

http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/diagnoza

Przyłączamy się do prośby o wypełnienie ankiety dotyczącej zagadnień, które będą omawiane. Dostępna jest także na stronie pod podanym linkiem.

Zaproszenie na konferencję w Toruniu dotyczącą prawa i procedury cywilnej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" - Oddział w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji „Aktualne projekty dotyczące zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 4 - 5 grudnia 2014 r.

Na konferencji omówione zostaną następujące projekty Ministerstwa Sprawiedliwości z 2013 r. dotyczące zmian k.p.c. i k.c., opiniowane przez nasze Stowarzyszenie:

1. projekt dużej noweli k.p.c. opublikowany na stronie:

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

 2. projekt dotyczący prawa spadkowego i postępowań spadkowych opublikowany:

 http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

 3. projekt poselski dotyczący protokołu elektronicznego - druk sejmowy nr 2131.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiają swoją wizję mediacji

W dniu 7 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie reprezentantów Ministerstwa Gospodarki  i Ministerstwa Sprawiedliwości z dużą grupą społeczną składającą się z osób zainteresowanych rozwojem mediacji i metod ADR w Polsce, w tym mediatorów (najliczniej reprezentowanych), prawników, naukowców i przedsiębiorców. W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli: podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn, Agnieszka Dąbrowiecka i Joanna Sauter-Kunach, natomiast w imieniu Ministerstwa Gospodarki podsekretarz stanu Mariusz Haładyj i doradca Krzysztof Partyka. Celem spotkania było zaprezentowanie rekomendacji opracowanych przez zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie rozstrzygania sporów. Zespół ten powołał Minister Gospodarki mając  na uwadze ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym postanowiono przedstawić nową koncepcje ciała doradczego w zakresie metod ADR działającego przy Ministrze Sprawiedliwości i omówić organizację Tygodnia Mediacji, który odbędzie się w dniach 13-19.10.2014 roku.

Czytaj więcej...

„Monitoring legislacyjny w obszarze wymiaru sprawiedliwości” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała kolejny już raport w zakresie monitoringu legislacyjnego w obszarze sprawiedliwości, który jest dostępny na stronie Fundacji :

http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/07/Raport-koncowy.pdf

Zdecydowanie należy polecić lekturę, gdyż to nie tylko kolejne rzetelne opracowanie zagadnienia, ale przede wszystkim podsumowanie kolejnego okresu rozwoju prawa, wszechstronnie ujmujące i punktujące istotne meandry  przebiegu procesu legislacyjnego w kraju.  Przy tym dokument  jest niezmiernie syntetyczny, co stanowi dodatkowy walor tej diagnozy. Dlatego niecelowe jest go omawiać, gdyż sprawdza się w samodzielnym czytaniu. Cieszy, że Raport został dostrzeżony i umieszczony na stronie Senatu RP. Stanowi on ostrzeżenie, że należy nie tylko mówić o problemach w tworzeniu krajowej legislacji, o czym zewsząd słyszymy,  ale należy uporządkować tę sferę. Przyzwolenie na odstępstwa od uznanych standardów, które nadto same powinny być dopracowane, przynosi z konieczności pogorszenie. Mimo, iż uznanym dogmatem jest stabilność prawa, niestety pozostaje on tylko w sferze oczekiwań.

Czytaj więcej...