Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prawo do niezawisłości, prawo do Europy

WhatsApp Image 2020 01 16 at 18.56.09

Ujawniamy listy osób przebywających na delegacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Biurze KRS, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości [stan na 10 lipca 2019]. Łącznie to 285 osób!

Z informacji uzyskanych w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej (pismo BK-I.082.408.2019) wynika, iż na dzień 10 lipca 2019r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przebywało 263 sędziów, prokuratorów, referendarzy, asystentów sędziego, kuratorów, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przebywało 19 sędziów, w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przebywał 1 sędzia, w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa pracowało 2 sędziów. Poniżej pełne lista osób delegowanych z...

Ujawniamy - w których sądach pozostają wakaty na nieobsadzone stanowiska sędziowskie i asesorskie [stan na 31 grudnia 2018]

Z informacji uzyskanych w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej (pismo BK-I-082-29/19) wynika, w jakich sądach oraz w jakiej liczbie są nieobsadzone etaty sędziowskie i asesorskie.

Pełna lista sądów z wakatami (pdf)

Ujawniamy nazwiska sędziów przebywających na delegacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości [stan na 1 stycznia 2019]

Z informacji uzyskanych w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej (pismo BK-I-082-29/19) wynika, iż na dzień 1 stycznia 2019r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przebywa 164 sędziów. Poniżej pełna lista osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości ze swoich macierzystych sądów:

lista sędziów w MS (pdf)

Raport o represjach i naciskach na polskich sędziów i prokuratorów

Stowarzyszenie IUSTITIA ⚖ jest razem z kilkunastoma innymi organizacjami współzałożycielem i członkiem KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI (KOS), którego celem jest obrona praworządności w Polsce. KOS opracował raport o naciskach i represjach wobec sędziów i prokuratorów. Zapraszamy do lektury raportu !!! Poniżej linki do raportu.

Wzrasta liczba nieobsadzonych etatów sędziowskich. Teraz to juz ponad 7 %

Z pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019r. wynika, iż liczba nieobsadzonych etatów w ciągu ostatnich 3 lat wzrosła. Na koniec 2016 roku było to: 558 etatów, na koniec 2017 roku 479, a na koniec 2018 roku było to już 745 etatów. Przypominamy, że odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest przede wszystkim Minister Sprawiedliwości i jego urzędnicy. Dla porównania, w 2017 r. średni czas oczekiwania na wyrok wynosił 5,4 miesiąca, rok wcześniej – 4,7 miesiąca. W rok...