Uchwała Zarządu Oddziału w Katowicach

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża sprzeciw przeciwko wypowiedziom Ministrów Sprawiedliwości i Ministra Transportu i Budownictwa

Środowisko sędziowskie, a w szczególności okręgu śląskiego, jest głęboko poruszone tragedią jaka miała miejsce w Chorzowie.

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża jednak sprzeciw przeciwko wypowiedziom Ministrów Sprawiedliwości i Ministra Transportu i Budownictwa, sugerującym, iż wyrok wydany w listopadzie 2005 r. był jedną z przyczyn tej strasznej tragedii oraz wskazującym wprost na popełnienie przez sędziego przestępstwa. Wypowiedzi te nie wskazują prawdziwych przyczyn tragedii, gdyż dopiero po zakończeniu postępowania przygotowawczego nadejdzie czas na udzielenie odpowiedzi, co było jej przyczyną i kto ponosi odpowiedzialność. Poszukiwanie przez media i członków Rządu szybkich odpowiedzi kosztem rzetelnego wyjaśnienia sprawy i zgodnie z zapotrzebowaniem chwili musi być ocenione negatywnie. Takie działania uderzają w dobra osobiste konkretnej osoby i w powagę urzędu piastowanego przez tę osobę.