Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Kaliskiego z 23 lutego 2018r.