Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 27 lutego 2018 r.

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z 27 lutego 2018 r.

 

Zgromadzenie Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec niemieszczących się w standardach demokratycznego państwa prawnego i niemającego oparcia w Kostytucji RP działaniach władzy ustawodawczej i wykonawczej, zmierzających do podporządkowania niezależnego sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym.

Uczestnicy Zgromadzenia deklarują poparcie dla wszystkich uchwał, jakie były podejmowane przez poszczególne ciała samorządu sędziowskiego, Forum Współpracy Sędziów, jak też organizacje i stowarzyszenia sędziowskie, a w szczególności Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i Stowarzyszenia Sędziów THEMIS.

Nowe przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zniosły zasadę udziału sędziów w procesie wyboru prezesów sądów, koncentrując w rękach Ministra Sprawiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym, pełnię władzy w zakresie arbitralnego odwoływania i powoływania prezesów sądów.

Naszą najdalej idącą dezaprobatę budzą kolejne niekonstytucyjne rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a zwłaszcza Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Nasz sprzeciw odnosi się również do praktyk egzekutywy w zakresie nieprawdziwej i destrukcyjnej polityki informacyjnej związanej z funkcjonowaniem sądów w Polsce, opresyjnych działań względem sędziów wydających „niewłaściwe” – zdaniem władzy – wyroki, dowolnej, nietransparentnej i dyskryminującej praktyki nieprzedłużania możliwości orzekania przez sędziów, a zwłaszcza kobiety, zwracających się z takimi wnioskami, czy też utajniania list sędziów udzielających poparcia sędziom - kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy mają reprezentować całe środowisko sędziowskie.

Wszystko to sprawia, że niezależność sądownictwa stanowiąca podstawową gwarancję i immanentny fundament Państwa Prawa stała się fikcją, także poprzez pozbawienie sędziów jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie sądów.