Sędziowie warszawscy są przeciwni kandydatom do KRS Dariuszowi Drajewiczowi, Jędrzejowi Kondkowi, Maciejowi Miterze oraz apelują o ujawienie się osób popierających kandydatów do KRS

Uchwała nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża jednoznaczny brak akceptacji dla kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym w szczególności dla kandydujących Sędziów z sądów okręgu warszawskiego, tj. Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje także do wszystkich sędziów, którzy złożyli podpisy pod kandydaturami sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa o ujawnienie swojej tożsamości.

Zasada jawności i transparentności życia publicznego nakłada wymóg udostępnienia obywatelom informacji związanych z całym procesem wyborczym.

Ukrywanie faktu deklaracji poparcia dla kandydatów do KRS, może rodzić niepotrzebne spekulacje, iż sędziowie składający podpisy uchylają się od odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, co przynosi ujmę całemu środowisku sędziowskiemu.

Apelujemy także do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa – Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie: Dariusza Drajewicza, Jędrzeja Kondka i Macieja Mitery o poinformowanie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o imiennych listach udzielonego im poparcia.