Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie – wnioski wynikające z opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie pozytywnie opiniuje informację roczną Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o działalności sądów działających na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2017  stwierdzając, że wyniki statystyczne osiągnięte przez sądy okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie są efektem wytężonej pracy wszystkich sędziów, w tym prezesów i wiceprezesów tych sądów odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w okresie od września 2017 r. do lutego 2018 r.

 

W ocenie Zgromadzenia na czas trwania postępowań sądowych i funkcjonowanie sądów negatywnie wpływa blokowanie przez Ministra Sprawiedliwości procedury obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, zwiększanie liczby sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i brak dostatecznej liczby asystentów, referendarzy sądowych i urzędników.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, działając w interesie Obywateli, wzywa Ministra Sprawiedliwości do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia obsady kadrowej sądów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.