Sędziowie Sądu Okręgowego w Toruniu protestują przeciwko odwołaniu Wiceprezes SO w Toruniu Katarzyny Borowy

Sędziowie wyrażają dezaprobatę i zdecydowany sprzeciw wobec nieuzasadnionej merytorycznie decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu SSO w Toruniu Katarzyny Borowy z funkcji wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu przed upływem kadencji.