Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie - apel o aktywność medialną sędziów

Uchwała nr ...

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

Zebranie Delegatów apeluje do Oddziałów Stowarzyszenia o aktywny udział w działaniach medialnych Stowarzyszenia dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w szczególności o wyjaśnianie opinii publicznej spraw sądowych budzących zainteresowanie społeczeństwa oraz o przekazywanie sędziom informacji na ten temat.