Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.