Uchwały zebrania członków SSP Iustitia Oddział w Radomiu z dnia 5 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 1:

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Radomiu w pełni popiera i przyłącza się do stanowiska wyrażonego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Radomskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Uchwała nr 2:

Zebranie członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Radomiu zobowiązuje zarząd Oddziału do podjęcia czynności wyjaśniających w odniesieniu do osoby lub osób, które przyjęły lub przyjmą propozycje objęcia stanowisk prezesów lub wiceprezesów sądów po ich odwołanych prezesach lub wiceprezesach.