Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 marca 2017 r.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyraża dezaprobatę dla projektowanych uregulowań w zakresie ograniczenia możliwości kandydowania na urząd sędziego sądu rejonowego osobom, które są obecnie zatrudnione na stanowisku asystentów sędziów i spełniają lub będą spełniać wymagania niezbędne do ubiegania się o ten urząd.

Proponowane rozwiązania są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa (art. 32 ust.l. Konstytucji RP), dostępu do służby publicznej (art. 60 Konstytucji RP) oraz ochrony praw nabytych (art. 2 Konstytucji RP).

W tym zakresie w pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów.