Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała w sprawie ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z dnia 12.03.2016 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do wszystkich organów władzy o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza o respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie U 8/15, z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 i z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15.

W szczególności wnosimy o wykonanie obowiązku wynikającego z art.190 ust.2 Konstytucji RP i niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15.

Zgodnie z art.190 ust.1 Konstytucji wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Żaden organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony do skutecznego zgłaszania zastrzeżeń do orzeczeń Trybunału, także pod względem proceduralnym, w tym do oceny ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Komunikaty

Media