Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwały Zgromadzeń Sędziów: Okręgu Bydgoskiego...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 13 stycznia 2016 r.

    Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jako organ samorządu sędziowskiego, z wielką uwagą, a równocześnie z najwyższym niepokojem odnotowuje obserwowane rozliczne przejawy naruszania przez aktualną władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy, a przez to pogwałcania fundamentalnych zasad winnych obowiązywać w tym zakresie w demokratycznym państwie prawa.

   Mając na względzie doświadczenia oraz wynikające z tego następstwa prawne, związane z dotychczas przyjętymi regulacjami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, przychylamy się do wszelkich tych krytycznych opinii, jakie prezentowane są w tym względzie przez zdecydowaną większość środowisk i autorytetów prawniczych.

 

   W konsekwencji postulujemy dochowywanie w przyszłości konstytucyjnych i legislacyjnych standardów w zakresie projektowanych zmian ustawowych, zwłaszcza dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Zmiany takie winny zawsze gwarantować poszanowanie dla konstytucyjnych zasad sądowej niezależności i sędziowskiej niezawisłości oraz równorzędnej pozycji władzy sądowniczej wobec innych władz.

   Równocześnie, mając świadomość ewentualnych potrzeb zmian w obowiązującym prawie, jako praktycy stosujący to prawo, w świetle proponowanych, w krótkim czasie kolejnych, daleko idących zmian w zakresie zaledwie kilka miesięcy temu znowelizowanego prawa karnego, oczekujemy zdecydowanie większego zrozumienia i poszanowania dla jednej z podstawowych wartości, jaką jest stabilność obowiązującego prawa, będąca  jednym z fundamentów państwa prawa.

   Krytycznie oceniamy także zapowiadane projekty nowelizacji prawa odnośnie upublicznienia sędziowskich oświadczeń majątkowych, składanych rokrocznie przez sędziów odpowiednim do ich weryfikacji służbom. Wskazujemy na związane z tym potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa sędziów i ich rodzin ze strony środowiska przestępczego czy stron procesu, którym łatwo będzie zidentyfikować miejsce zamieszkania sędziów oraz posiadany majątek. Sędziowie, jako jedyna grupa zawodowa, są realnie narażeni na zemstę czy jakiekolwiek inne próby wpływania na nich ze strony określonych środowisk. Upublicznianie oświadczeń majątkowych sędziów godzi nie tylko w poczucie ich bezpieczeństwa oraz ich rodzin, ale także w konstytucyjne gwarancje niezawisłości.

Komunikaty

Media