Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Apel Zarządu "Iustitii" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

z dnia 18 grudnia 2015 r.

W związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 (Dz.U. poz. 2129) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego zakończenia obecnego kryzysu konstytucyjnego w sposób zgodny z zasadami demokratycznego państwa prawnego, przy uwzględnieniu treści i skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie K 34/15 i z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15.

Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego jest podstawowym celem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” określonym w jego statucie. W sytuacji, gdy zasady te, a przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej są łamane, Stowarzyszenie nie ma prawa milczeć.

Komunikaty

Media