Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędziowie Apelacji Łódzkiej w sprawie TK oraz publicznych wypowiedzi dotyczących sądów

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 30 listopada 2015 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej wyraża głębokie zaniepokojenie i jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec trwających od kilku miesięcy działań zmierzających do osłabienia pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Działania te, inicjowane przez uczestników konfliktu politycznego, wyrażające się w uchwalaniu ustaw zmierzających do kształtowania składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w pożądanym dla inicjatorów kierunku, naruszają standardy państwa prawa, podważając niezależność władzy sądowniczej oraz zaufanie do bezstronności sędziów Trybunału.

W pełni podzielamy podglądy Krajowej Rady Sądownictwa zawarte w uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. nr 1252/2015 o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 20 listopada 2015 r., poz. 1928) oraz w stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 listopada 2015 r. w przedmiocie trybu uchwalenia tejże ustawy.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej solidaryzuje się z ocenami zawartymi w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa nr 1254/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sprzeciwu wobec wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej, kierowanych pod adresem sędziów. W pełni akceptując prawo obywateli do krytyki działań każdej władzy publicznej, w tym władzy sądowniczej, nie możemy pozostać obojętni wobec wypowiedzi sugerujących pozaprawne motywy, którymi rzekomo kierowały się sądy orzekające w konkretnych sprawach.

Kategorycznie protestujemy przeciwko traktowaniu wymiaru sprawiedliwości jako przedmiotu gry politycznej. Podważa to w odbiorze społecznym kompetencje organów władzy sądowniczej do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego realizowania konstytucyjnie powierzonych im zadań.  

 

Komunikaty

Media