Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała w sprawie wynagrodzenia pracowników sądownictwa i prokuratury

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo domaga się niezwłocznego wprowadzenia regulacji zapewniających należyte wynagradzanie pracowników sądownictwa i prokuratury w Polsce.

Od kilku lat trwa postępująca pauperyzacja pracowników administracyjnych sądownictwa i prokuratury. Ich wynagrodzenia nie są waloryzowane, co oznacza, że w rzeczywistości ciągle spadają. Sędziowie i prokuratorzy nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków bez należytego wsparcia kadry administracyjnej, w szczególności sekretarskiej. Władze publiczne stale podnoszą wymagania stawiane pracownikom administracyjnym sądów i prokuratury, a jednocześnie nie oferują w zamian godziwych warunków pracy, umożliwiających im zachowanie przyzwoitego poziomu życia.

Wyrażamy pełne zrozumienie dla pracowników sądownictwa i prokuratury, którzy nie mogąc doczekać się należytego ich wynagradzania uciekają się do akcji protestacyjnych. Fakt, że osoby te nie mogą podjąć strajku, nie może powodować ciągłego ich lekceważenia i spychania ich potrzeb na drugi plan w porównaniu z innymi pracownikami, którzy mogą po ten ostateczny środek protestu sięgnąć. Deprecjonowanie roli administracji sądów i prokuratury jest naruszeniem także praw wszystkich obywateli. Polsce grozi sytuacja, w której sądy i prokuratury nie będą w stanie zapewnić obywatelom ochrony prawnej, gdyż bez obsługi administracyjnej nie mogą funkcjonować.

Stanowczo potępiamy praktykę zatrudniania pracowników sądów i prokuratury na podstawie umów cywilnoprawnych. Sytuacja, w której w imię oszczędności wykonywanie ważnych zadań powierza się osobom niemającym statusu pracowników, urąga powadze Państwa. Państwo powinno być dla wszystkich wzorem należytego traktowania pracowników – takie zaś postępowanie odbiera władzom moralne prawo domagania się od innych pracodawców, aby stosowali należyte formy zatrudnienia.

SSP „Iustitia” domaga się niezwłocznego uregulowania wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów i prokuratury na poziomie odpowiednim do ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz wymaganych od nich fachowości i zaufania publicznego. Tylko w ten sposób można zapewnić powyższym organom należytą obsadę kadrową. Żąda też natychmiastowego zaprzestania praktyki zatrudniania jakichkolwiek osób w tych jednostkach na podstawie innej niż przewidziana prawem umowa o pracę.

Zarząd SSP "Iustitia"

 

Komunikaty

Media