Uchwała numer VII Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podania uchwał do publicznej wiadomości

UCHWAŁA NUMER VII

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie podania uchwał do publicznej wiadomości

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia do zamieszczenia tekstów podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i Opolu oraz mediom, a także Komisji Europejskiej i Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Zgromadzenie obliguje jednocześnie Przewodniczącego Zgromadzenia do poinformowania Kolegium Sądu Apelacyjnego, na jego najbliższym posiedzeniu, o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania.