Uchwała numer VI Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie funkcjonowania niektórych prezesów sądów w Apelacji Katowickiej

UCHWAŁA NUMER VI

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie funkcjonowania niektórych prezesów sądów w Apelacji Katowickiej

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej potępia działania tych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na podstawie sprzecznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej regulacji, zawartej w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452), prezesów sądów wszystkich szczebli, którzy nagannie traktują kadrę sędziowską, urzędniczą i innych pracowników sądowych.

Dotyczy to w pierwszym rzędzie powołanego przez obecnego Ministra Sprawiedliwości na funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim SSR Remigiusza Guza (już odwołanego) i jego ówczesnego zastępcy, a obecnie nowego prezesa, SSR Pawła Stępnia.

Zgromadzenie wyraża swoją solidarność z sędziami i pracownikami sądów, którzy wskutek niewłaściwego postepowania przełożonych, czy to w Wodzisławiu Śląskim, czy to w innych sądach, ucierpieli, i zapewnia, że sytuację w sądach Apelacji Katowickiej monitorować będzie pod kątem zagrożeń mobbingiem.