Uchwała numer IV Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa

UCHWAŁA NUMER IV

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej sprzeciwia się wypowiedziom członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu tego organu w dniu 11 maja 2018 r., które wskazywały na konieczność karania sędziów za ich  publiczne wypowiedzi, w tym także za te zawarte w uzasadnieniach orzeczeń.

Zgromadzenie zaniepokojone jest brakiem reakcji obecnych na posiedzeniu Rady sędziów sądów śląskich: Leszka Mazura, Ewy Łąpińskiej i Teresy Kurcyusz-Furmanik, na takie próby ograniczenia tak gwarantowanej konstytucyjnie niezawisłości sędziów w ich działalności orzeczniczej, jak i przysługującej każdemu obywatelowi konstytucyjnej wolności wypowiedzi, które mieszczą się w granicach debaty publicznej i które nie pozostają w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej.