Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała numer III Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie działań władz politycznych Rzeczypospolitej Polskiej wobec Sądu Najwyższego i wobec jego Pierwszego Prezesa

UCHWAŁA NUMER III

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie działań władz politycznych Rzeczypospolitej Polskiej wobec Sądu Najwyższego

i wobec jego Pierwszego Prezesa

 

W trosce o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający, oparty na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w Unii Europejskiej system wymiaru sprawiedliwości, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku i o przeciwdziałanie przerwaniu kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przed określonym Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej terminem, który upływa w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Zgromadzenie w pełni podziela obawy, że doprowadzić to może do zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, co podważy autorytet Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa. Zgromadzenie przyłącza się tym samym do kierowanych do Komisji Europejskiej wezwań, by skierowała stwarzającą takie zagrożenie ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu zbadania jej zgodności z prawem unijnym.

W razie przerwania kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zgromadzenie apeluje do Sędziów tego Sądu, by nie przyjmowali propozycji kierowania Sądem Najwyższym na zasadach narzuconych ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 5, z późniejszymi zmianami). Zgromadzenie apeluje o takie samo zachowanie w przypadku usunięcia Prezesów Sądu Najwyższego przed upływem ich ustawowo określonej kadencji.

Komunikaty

Media