Uchwała numer II Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie braku jawności działań władz publicznych przy wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa

UCHWAŁA NUMER II

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie braku jawności działań władz publicznych przy wyborze członków

Krajowej Rady Sądownictwa

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wzywa Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Sprawiedliwości do niezwłocznego ujawnienia listy sędziów, którzy poparli kandydatury sędziów zgłaszających się do wybieranej przez Sejm (a więc przez polityków) Krajowej Rady Sądownictwa. Uporczywe odmawianie podania tej informacji publicznej do wiadomości społecznej rodzi podejrzenie, że kandydaci do Rady nie uzyskali poparcia wymaganego przez (skądinąd w tym zakresie niekonstytucyjną) ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3).