Uchwała numer I Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości

UCHWAŁA NUMER I

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej:

  1. Ponownie wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom oraz próbom zastraszenia i wywierania na nich presji, a samorząd sędziowski – do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
  2. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z ich działalnością orzeczniczą, deklarując swoje dla nich wsparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie oraz w pełni podzielając w tej kwestii uchwały podejmowane przez samorządy sędziowskie w całej Polsce;
  3. Stanowczo sprzeciwia się powoływaniu sędziów, bez ich wiedzy i zgody, do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych;
  4. Wyraża zaniepokojenie sytuacją w sądach krakowskiego okręgu sądowego i solidaryzuje się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia SSR Dagmary Pawełczyk-Woickiej z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie;
  5. Potępia nieodpowiedzialną wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o Sądzie Okręgowym w Krakowie, sugerującą, jakoby sędziowie tego Sądu tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, i zwraca uwagę, że wyrażanie takich sugestii nie przystoi przedstawicielowi rządu w państwie mieniącym się demokratycznym państwem prawa.
  6. Stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom regulaminu urzędowania sądów powszechnych, zmierzającym de facto, wbrew całkowicie odmiennym wcześniejszym deklaracjom obecnego Ministra Sprawiedliwości, do oderwania sędziów funkcyjnych od ich czynności orzeczniczych i rażąco zaniżającym ich obowiązki, a także tworzeniu kolejnych, zbędnych stanowisk funkcyjnych, co równie niekorzystnie wpłynie na działalność orzeczniczą sądów.