Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

POLACY OCENILI REFORMY SĄDOWNICTWA (Sondaż)

POLACY OCENILI REFORMY SĄDOWNICTWA (Sondaż)

Polacy nie rozumieją reform sądownictwa, większość uznaje je za szkodliwe, zwiększające upolitycznienie sądów, działające gorzej niż za poprzedniej koalicji wynika z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna w czerwcu 2018 na ogólnopolskiej próbie Polaków.

44% Polaków jest zdania, że reformy PIS raczej lub zdecydowanie zwiększają wpływ polityków na sądy, przeciwnego zdania jest łącznie zaledwie 14,2% respondentów. 38,5% uważa, że reformy te raczej lub zdecydowanie pogarszają działanie sądów. Inaczej twierdzi jedynie 18,7% Polaków.

Decyzje kadrowe dotyczące wymiany Prezesów i Wiceprezesów Sądów spotkały się z równie negatywną opinią. Łącznie negatywną ocenę wystawia 40% respondentów, a pozytywną tylko 24,8%, aczkolwiek wśród nich zdecydowanie popierających te działania jest jedynie 8,2%.  Dla obecnej ekipy rządzącej bolesne musi być również to, że większa liczba respondentów uznała,  że sądy działają obecnie gorzej niż za czasów koalicji PO-PSL (18.2%), niż, że działają teraz lepiej (11,7 %). Reszta nie ma zdania, albo uznaje, że nic się nie zmieniło w sprawności działania sądów.

W badaniu pytano również o ocenę obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Oceny są równie druzgocące -  36% wyraża negatywny do niej stosunek, a pozytywny – 17,5%, przy czym zdecydowanie pozytywne odczucia deklaruje zaledwie 2,5% ankietowanych.  

Badanie ujawniło również bardzo dużą niewiedzę na temat istoty wprowadzanych zmian w sądownictwie – dominujące odpowiedzi we wszystkich pytaniach to „trudno powiedzieć”, a jedynie co czwarty Polak (24,2%) twierdzi, że orientuje się w reformach dobrze lub bardzo dobrze, a ponad połowa (57,9%) deklaruje, że jest słabo zorientowana lub w ogóle w kwestii ostatnich zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli dodamy do tego niezdecydowanych (17,9%), okazuje się, że ponad 75% wykazuje brak wiedzy w zakresie zmian wdrażanych przez resort Ministra Ziobry.


Ogromna maszyna propagandowa została użyta po to, by poprzez rzekomą reformę sądów umieścić oddanych PiSowi ludzi na kluczowych stanowiskach w polskim sądownictwie. Badania pokazały, że społeczeństwo nie dało się nabrać na ten prymitywny zabieg. Potwierdza się teza, że kryzys konstytucyjny spowodowany prze obecny rząd stał się - wbrew politykom atakującym praworządność - wielką lekcją konstytucjonalizmu dla wszystkich. Cieszę się, że dobrze tę lekcję odrobiliśmy, choć najważniejszy egzamin jeszcze przed nami – mówi prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

To tylko potwierdza, że te tzw. reformy nie są w interesie zwykłych ludzi, lecz grupy polityków, którzy zajęli się obsadzaniem stołków – skomentował wyniki sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Dr Konrad Maj z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS dodaje: badanie szokuje tym jak blade jest pojęcie Polaków w zmianach funkcjonowaniu trzeciej władzy w Polsce. Konsekwencje takiej niewiedzy i braku zainteresowania mogą być katastrofalne.  

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1066 osób, dobranej z panelu Ariadna Termin realizacji: 8-12 czerwca 2018 Metoda: CAWI

 

wykresy do prezesw 1

wykresy do prezesw 2

wykresy do prezesw 3 

 

 

 

Komunikaty

Media