Sprostowanie informacji zawartych w artykule "Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia"

W artykule redaktor Agaty Łukaszewicz zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" w dniu 21 marca 2018 roku pod tytułem „Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia” podano nieprawdziwą informację, jakoby w 2018 roku rezygnację z członkostwa złożyło około 30–40 sędziów. Podobną nieprawdziwą tezę o masowych odejściach z Iustitii z powodu krytyki przez stowarzyszenie polityki Ministerstwa Sprawiedliwości od wielu miesięcy usiłują przedstawiać sędziowie związani z tym ministerstwem. W rzeczywistości wskazana w artykule liczba osób przestała być członkami stowarzyszenia w okresie ostatniego roku, a nie 3 miesięcy. Wśród nich są m.in. osoby, które zmarły, odeszły z zawodu sędziego, przeszły w stan spoczynku, a także zrezygnowały z członkostwa w Iustitii w reakcji na kandydowanie członków stowarzyszenia do Krajowej Rady Sądownictwa oraz przyjmowanie funkcji po prezesach sądów wyrzuconych faksem przed końcem kadencji przez Ministra Sprawiedliwości. Podkreślić także należy, w tym samym okresie wstąpiło do Iustitii więcej osób niż 40. Oznacza to, że w ostatnim roku, tak jak w wielu poprzednich latach liczba członków Stowarzyszenia Iustitia wzrosła. 

 

Rzecznik prasowy SSP „Iustitia”