Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Katowiccy sędziowie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych

UCHWAŁA NUMER 1 ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i w sprawie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie kolejnych nowelizacji ustaw ustrojowych   ...

Krakowscy sędziowie apelują do sędziów członków "nowej KRS" o rezygnację z funkcji

Uchwały

Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej

podjęte w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Katowiccy sędziowie negatywnie ocenili działalność Prezesa Sądu Apelacyjnego nominowanego przez Min. Ziobrę

9 kwietnia 2018 r. podczas zebrania sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Prezes tego Sądu przedstawił informację o działalności Sądu Apelacyjnego w 2017 roku. Zebranie sędziów negatywnie zaopiniowało tę informację. Ponadto przyjęte zostały 3 uchwały, których treść dostępna jest poniżej: UCHWAŁA NUMER 1 ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie informacji prezesa o działalności tego Sądu w roku 2017 ...

Sędziowie łódzcy apelują do Wiceministra Łukasza Piebiaka i sprzeciwiają się powołaniu prezesa Michała Błońskiego

UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI  z  dnia 29 MARCA 2018 r. W SPRAWIE APELU DO SĘDZIEGO ŁUKASZA PIEBIAKA  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zwraca się z apelem do sędziego Łukasza Piebiaka, pełniącego również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, aby dochowując wierności złożonej przysiędze sędziowskiej służenia wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, stania na st...

Łódzcy sędziowie wzywają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z pełnienia funkcji w tym organie

 UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW OKRĘGU  SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI Z DNIA 16 MARCA 2018 r.   Wobec dokonania w dniu 6 marca 2018 r. wyboru przez  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nowego składu sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa i przerwania z dniem 7 marca 2018r. kadencji poprzednich, pochodzących z wyboru sędziów - członków Rady, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w  Łodzi jednoznacznie stwierdza,  że organ, który zgo...

Stanowisko sędziów warszawskich z 15 marca 2018 r.

My, Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w trosce o dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości  oraz  kierując się  uchwałami podejmowanymi przez Zgromadzenia Ogólne i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgów Sądowych w całej Polsce: protestujemy przeciwko nieprawdziwym i propagandowym tezom zawartym w dokumencie przygotowanym przez władzę wykonawczą tzw. „Białej księdze”, które służyć maj...