Aktualności z MS

W związku z licznymi pytaniami sędziów i prokuratorów, dotyczącymi prac legislacyjnych w sprawie wynagrodzeń sędziowskich, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w chwili obecnej nie prowadzi tego rodzaju prac.

więcej

ZEBRANIE ODDZIAŁU - Sprawozdanie

28.10.2009 r.  odbyło się zebranie Oddziału Wielkopolskiego SSP Iustitia.

W toku zebrania dokonano wyboru delegatów na planowane w dniach 13-15 listopada 2009 r. XIV Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SSP Iustitia w Zegrzu. Wśród delegatów naszego oddziału są : SSO Ewa Bratkowska, SSR Edyta Bronowicka, SSR Danuta Felińska-Żukowska, SSR Jolanta Sudoł, SSR Agnieszka Kapuścińska, SSR Arkadiusz Wołoszczuk.

więcej

USP

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji USP. Sędziowie zgłosili liczne uwagi i zastrzeżenia do projektowanych regulacji, ale w zasadniczej części nie zostały one na tym etapie prac uwzględnione.

więcej

Zostań Członkiem Stowarzyszenia