Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudka, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko SSR Monice Frąckowiak

Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudka, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko Sędzi Sądu Rejonowego Monice Frąckowiak.

Zastępca Lasota szuka ekscesu w Gorzowie Wlkp.

Sędzia Sądu Rejonowego w Nowymi Mieście Lubawskim Michał Lasota, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę w styczniu 2018 r. na funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, a w czerwcu 2018 r. na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Ewy Maciejewskiej za zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - etap wezwania do wyjaśnień

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Ewę Maciejewską Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dla wyjaśnienia, zgodnie z artykuł 267 ToFUE(dawny artykuł 234 TWE): Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest w...

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Igora Tulei za zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - etap wezwania do wyjaśnień

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Igora Tuleyę Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dla wyjaśnienia, zgodnie z artykuł 267 ToFUE(dawny artykuł 234 TWE): Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest wła...

Apel „Iustitii” w sprawie wstrzymania postępowań dyscyplinarnych

Stwierdzamy, że ustanowienie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, będącej sądem wyjątkowym stanowi złamanie Konstytucji RP (art. 175  ust. 2).  Faktyczne rozpoczęcie funkcjonowania Izby, której członkowie zostali wybrani w nieważnej procedurze nominacyjnej (z powodu braku kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów pod ogłoszeniem), nie gwarantuje osobom odpowiadającym przed tą Izbą prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu. Pospieszne prowadzenie postępowania...

Apel „Iustitii” w sprawie nadużywania wobec sędziów uprawnień procesowych przez podmioty prowadzące postępowania dyscyplinarne i karne

Od pewnego czasu docierają do nas powtarzające się informacje o kierowanych przeciwko sędziom działaniach niektórych prokuratorów i rzeczników dyscyplinarnych. Inicjują oni swoje czynności powołując się na sporządzane przez „zatroskanych obywateli” anonimy. Zdarza się, że dotyczą one treści orzeczeń. Następnie, po zakreśleniu treścią anonimu ram prowadzonych postępowań, oskarżyciele przesłuchują - bez wskazania właściwej podstawy prawnej, pouczenia o uprawnienia...