Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rozprawa dyscyplinarna Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach została odroczona do 25.10.2019 r., ponieważ wystąpiły wątpliwości czy Sąd orzekający składa się z sędziów wylosowanych przez ministerialny System Losowego Przydziału Spraw

"Rozprawa zaczęła się po godzinie 10. Chwilę po rozpoczęciu obrad, ogłoszono przerwę. TVN24 informuje, że w trakcie obrad miało dojść do zamieszania, bowiem w aktach sprawy znajdowały się nazwiska dwóch sędziów sprawozdawców, natomiast na sali sądowej stawił się tylko jeden z nich. Oficjalnym powodem odroczenia jest konieczność wyjaśnienia komplikacji związanych z wyłonieniem składu orzekającego. Rozprawę odroczono do 25 października." http://wiadomosci.ga...

Przesłuchanie sędziego Łukasza Bilińskiego przez rzecznika dyscyplinarnego

Sędzia Łukasz Biliński został wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba do stawienia się w charakterze świadka "w związku z doniesieniami medialnymi". Przesłuchanie ma się odbyć 8 sierpnia 2019r. o godzinie 12:00. Sędzia Łukasz Biliński znany jest m.in. z wyroków wydawanych przez siebie wobec osób protestujących w Warszawie, gdzie powoływał się na wartości konstytucyjne. Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście...

Raport HPFC: Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzone w ciągu ostatnich czterech lat są w dużej mierze wykorzystywane do zwiększenia presji na sędziów – wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości”. Formy presji obejmują pięć obszarów: próby wpływania na proces orzeczniczy, postępowania dyscyplinarne, trwające konflikty w sądach, ataki ze strony mediów oraz naruszenia prawa do prywatności sędziów. Rap...

As a Polish judge, I know what happens when you resist the government’s grip on the judiciary - Dorota Zabłudowska dla Euronews

As a judge, my job is to ensure that justice is done both for the victims of crime and those who commit it. The people who come through my courtroom have suffered unfairness and injustice in a variety of circumstances. But I never expected that I, too, would experience such injustice in my role as a judge - particularly not from the Polish government. Więcej: https://www.euronews.com/2019/07/22/as-a-polish-judge-i-know-what-happens-when-you-resist-the-government-s-grip-on-the-judicia...

Rozprawa w sprawie sędzi Ireny Majcher

Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, 19 września 2019 r. godz. 11:00 sala B

sprawa: sędzi Ireny Majcher,

przedmiot: zażalenie prokuratora na orzeczenie sądu dyscyplinarnego I instancji o odmowie uchylenia immunitetu w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k., posiedzenie jawne.

Rozprawa dyscyplinarna prok. Krzysztofa Parchimowicza

Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, 11 września 2019 r. godz. 12:30, siedzibie Prokuratury Krajowej ul. Rakowiecka 26/30 (wejście od Al. Niepodległości przez parking Prokuratury Krajowej),

sprawa: prokuratora Krzysztofa Parchimowicza,

przedmiot: rzekome uchybienie godności urzędu poprzez wypowiedzi medialne, w tym w mediach społecznościowych, posiedzenie jawne.