Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego P. Radzik ściga Prezesa Iustitii za wypowiedzi publiczne i stawia mu 55 zarzutów

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab wydał komunikat, w którym poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i postawieniu 55 zarzutów dyscyplinarnych przez swojego zastępcę Przemysława Radzika. Poniżej link do komunikatu. http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Komunikat-Krystian-M.pdf KOMUNIKAT Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Krystianowi M., sędziemu...

Światowe media relacjonują demonstracje w Warszawie i kilkudziesięciu miastach w całej Polsce

1 grudnia 2019r. w Warszawie oraz ponad stu miastach w całej Polsce i Europie odbyły się demonstracje w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna oraz pozostałych sędziów szykanowanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz osoby z nim powiązane. Poniżej publikujemy część najświeższych wiadomości: www.nytimes.com www.washingtonpost.com www.fox44news.com news.yahoo.com www.thestar.com miamiherald.com bellinghamherald.com www.news957.com www.ynetnews.com sacbee.com www.newscente...

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wyrazami solidarności z sędziami członkami Iustitii, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne (Krystian Markiewicz, Monika Frąckowiak, Monika Ciemięga, Katarzyna Kałwak, Bartłomiej Starosta)

"W trudnych chwilach dla sędziego prof. Markiewicza oraz dla jego koleżanek i kolegów, którym także postawiono jednocześnie zarzuty dyscyplinarne (członkowie SSP „Iustitia” - SSR Monika Ciemięga, SSR Katarzyna Kałwak, SSR Monika Frąckowiak, SSR Bartłomiej Starosta) wyrażamy z nimi solidarność oraz jesteśmy im głęboko wdzięczni, że za cenę dobra osobistego bronią cywilizacyjnego osiągnięcia Polski, jakim jest niezależny wymiar sprawiedliwości". - tak w stano...

Sąd Okręgowy w Krakowie wstrzymuje delegowanie prok. Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu

Prok. Mariusz Krasoń wystąpił na drogę sądową domagając się ustalenia, że miejscem wykonywania czynności służbowych w okresie od 8 lipca 2019 r. do 07 stycznia 2020 r., tj. miejscem wykonywania pracy powoda, jest siedziba Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz ustalenia, że czynność prawna dokonana 05 lipca 2019 r. przez Prokuratora Krajowego, polegająca na oddelegowaniu powoda do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia–Krzyki Zachód we Wro...

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego P. Radzik ściga Prezesa Iustitii i sędziów za niestawiennictwo na przesłuchaniach i publikację oświadczeń

8 listopada 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Piotr Schab opublikował komunikat, zgodnie z którym jego zastępca P. Radzik postawił zarzuty dyscyplinarne wobec Krystiana M., sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, Moniki C., sędziego Sądu Rejonowego w Opolu, Katarzyny K., sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnie, Moniki F., sędziego Sądu Rejonowego Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, Bartłomieja S., sędziego Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Przewinienie w/w osób miało polegać wg rz...

Członek Zarządu SSP "Iustitia" Arkadiusz Tomczak odmawia stawienia się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba (oświadczenie)

Warszawa, dnia 7 listopada 2019 r. Sz. P. Piotr Schab Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych OŚWIADCZENIE W związku z otrzymanym od Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wezwaniem z 14 października 2019 r. do obowiązkowego stawiennictwa w dniu 8 listopada 2019 r. w charakterze świadka, w sprawie NR RDSP 712-69/19, w której prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące możliwego popełnienia przez Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, sę...