Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko RPO dla Trybunału Sprawiedliwości UE ws. represji wobec sędziów w Polsce

Problem postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów ma w Polsce charakter systemowy - pisze RPO do Trybunału Sprawiedliwości UE Podaje przykłady represji za ich działania w sferze orzekania Sędziowie, którzy wnieśli pytania prejudycjalne do TSUE, mogą realnie obawiać się naruszenia niezawisłości A ustawa "represyjna" z 20 grudnia 2019 r. wprowadziła mechanizm faktycznie uniemożliwiający wykonywanie niektórych orzeczeń TSUE W związku z represjami stosowanymi...

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie bierze w obronę Igora Tuleyę

Prezentujemy podjęte jednogłośnie stanowisko nr 1 ORA w Warszawie wobec skierowania przez Prokuraturę Krajową wniosku do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei w związku z rozpoznawaną przez tego sędziego sprawą z grudnia 2017 roku. Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 1 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: Mikołaj...

Prokuratura Krajowa chce postawić zarzuty karne sędziemu Igorowi Tuleyi

Prokuratura Krajowa chce postawić sędziemu Igorowi Tuleyi zarzut karny związany z czynnościami sądu w 2017 roku, przy rozpoznawaniu zażalenia na umorzenie śledztwa dotyczącego obrad w Sali kolumnowej Sejmu! Prokuratura Krajowa chce uchylenia sędziemu Tuleyi immunitetu! Prokurator Dariusz Ziomek delegowany do Prokuratury Krajowej uważa, że sędzia Igor Tuleya popełnił przestępstwo w dniu 18 lipca 2017 roku. Uważa, że nie dopełnił on swoich obowiązków i przekroczył uprawnien...

21 lutego 2020r. rozprawa dyscyplinarna sędzi Moniki Frąckowiak

W dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 10:30, sala B w tzw. Izbie Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego będzie rozpoznawana sprawa dyscyplinarna Sędzi Moniki Frąckowiak z Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – sygn. akt I DO 62/19. Sędzia Monika Frąckowiak - jest laureatką Honorowej Odznaki Iustitii oraz członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów Europejskich dla Demokracji i Wolności #MEDEL ⚠️ 21 lutego 2020 roku rozpoznawane będzie z...

Nocne orzekanie dyscyplinarne w sprawie sędzi Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej z Katowic

W dniu wczorajszym (17 lutego 2020 roku) Izba Dyscyplinarna rozpoznawała wnioski o zawieszenie w czynnościach służbowych Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Ireny Piotrowskiej i Aleksandry Janas. Obie się naraziły, bo pod koniec zeszłego roku zadały Sądowi Najwyższemu #pytanieprawne, czy sędziowie powołani przez neoKRS mogą zasiadać w składach orzekających i wydawać orzeczenia. To pytanie było konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europe...

List otwarty UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS (USM) i SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE (SM) do sędziów polskich

List (pdf). Poniżej tłumaczenie listu. Drodzy polscy koledzy, wasz rząd próbuje posłużyć się przykładem Francji dla zmiany waszej ustawy ustrojowej twierdząc jakoby – wedle niego – „sytuacja sędziów jest mniej korzystna we Francji, niż w Polsce”. Dla wsparcia powyższego twierdzenia, aktualnie w Polsce upubliczniono dwa nagrania wideo, przedstawiające francuskie siły porządkowe występujące naprzeciw manifestantów ubranych w togi. Te zdjęcia zostały poddane manipul...