Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia zwraca się o wszczęcie postępowania wobec rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba

ZAWIADOMIENIE W dniu 6 czerwca 2019 roku Pan sędzia Piotr Schab upublicznił na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych http://rzecznik.gov.pl/ swoje adresowane do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo. Zawiera ono m. in. informację, że sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe w Gdańsku „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem”. Pan sędzia Piotr Schab ma pełną świadomość...

Nie orzekajcie, nie legitymizujcie Izby Dyscyplinarnej SN – zarząd Iustitii w liście do sędziów dyscyplinarnych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wysłał 30 maja 2019 r. list do sędziów sądów dyscyplinarnych w całej Polsce. Sędziowie tych sądów orzekają w sprawach dyscyplinarnych sędziów jako sąd pierwszej instancji. W liście zarząd Iustitii wskazuje, że postępowania dyscyplinarne stały się obecnie narzędziem represji władzy politycznej wobec sędziów, a Izba Dyscyplinarna w SN została powołana w sposób nieprawidłowy. Niezależnie od tego, jakie rozstrzygn...

Komisja Europejska przychyla się do stanowiska Iustitii i rozpoczyna procedurę kontroli stosowania w Polsce przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów

3 kwietnia 2019r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski pismo z formalnym zawiadomieniem w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Polski rząd ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Zarzuty dyscyplinarne dla sędziów Moniki F. i Olimpii B.-M.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab poinformował, że 17 stycznia 2019r. jego zastępca - sędzia Przemysław Radzik formalnie wszczął postępowanie dyscyplinarne i postawił zarzuty wobec sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuMoniki F., której zarzucił popełnienie łącznie 172 deliktów dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych polegających na rażącej i oczyw...

Rzecznik Dyscyplinarny rezygnuje ze stawiania zarzutów sędziom uczestniczącym w festiwalu Pol`and`Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą w sierpniu 2018r.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych poinformował 10 stycznia 2019r iż jego zastępca Przemysław Radzik zakończył czynności wyjaśniające w sprawie uchybień godności urzędu przez sędziów biorących udział w symulacjach rozpraw sądowych - sędziów Monikę Frąckowiak i Arkadiusza Krupę - podczas festiwalu Pol`and`Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą w sierpniu 2018 r.. 

Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudka, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko SSR Monice Frąckowiak

Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudka, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko Sędzi Sądu Rejonowego Monice Frąckowiak.