Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Kolejny sędzia zawieszony przez Ministra Ziobro za stosowanie wyroku ETPCz z 22 lipca br., 43447/19 w sprawie Reczkowicz. Tym razem chodzi o sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

Kolejny sędzia odsunięty od orzekania za wykonanie wyroków europejskich trubnałów. Chodzi o sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.  20 sierpnia br. sędzia wydała postanowienie zwalniające z aresztu oskarżonego o korupcję prokuratora Andrzeja Z. W uzasadnieniu sędzia wskazała, że decyzja Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu prokuratorowi NIE JEST skuteczną zgodą na ściganie. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4387357124643978&...

Uchwała Zarzadu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie sędziego Piotra Gąciarka

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 14 września 2021 r.  w sprawie sędziego Piotra Gąciarka Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia stwierdza, że zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba (piszemy o tym tutaj: https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4242-sedzia-piotr-gaciarek-zostal-odsuniety-od-orzekania-pr...

Sędzia Piotr Gąciarek został odsunięty od orzekania przez nominata ministra Ziobry - Piotra Schaba.

Sędzia Piotr Gąciarek został odsunięty od orzekania przez nominata ministra Ziobry - rzecznika dyscyplinarnego i prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba.  13 września sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek otrzymał zarządzenie prezesa tego sądu Piotra Schaba o odsunięciu od orzekania na okres miesiąca. Sprawę przekazano do sądu dyscyplinarnego. W zarządzeniu czytamy, że natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego zarządzono z uwagi...

Niezawisłość polskich sędziów: Komisja Europejska zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.

Komisja Europejska podjęła dziś dwie odrębne decyzje, obie związane z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, w których stwierdzono, że działania polskich władz w dalszym ciągu podważają funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Po pierwsze, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych w celu zapewnienia wykonania postanowienia Trybunału w sprawie środków tymcz...

Sprawozdanie z działań polskich władz po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lipca 2021 roku w sprawie C-204/21 i z 15 lipca 2021 roku w sprawie C-791/19

Dziś mija termin, jaki wyznaczyła polskim władzom Komisja Europejska do poinformowania, jakie środki podjęto w celu wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości z 14 i 15 lipca 2021 r. „Polskie władze przez miesiąc wykonały tylko pozorowane działania, działając według zasady pięć kroków do przodu, jeden do tyłu” – mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz. W orzeczeniach z 14 i 15 lipca br. Trybunał stwierdził, że rozpoznawanie spraw dyscyplinarnych przez powo...

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCH w sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Archiwum Osiatyńskiego, Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Amnesty International Polska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, INPRIS – Instytut Prawa i Społ...