Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Rzecznicy dyscyplinarni rozpoczynają czynności wobec sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach za zadanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego

Jak już informowaliśmy, Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając apelację od wyroku wydanego m.in. przez sędziego, który przeszedł procedurę nominacyjną z udziałem obecnej neoKRS, skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego o skutki udziału takiego sędziego przy wydawaniu wyroku. 12 grudnia 2019r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował w komunikacie, iż jego zastępca Przemysław Radzik podjął: "czynności wyjaśniających w spra...

List otwarty kilkudziesięciu organizacji i przedstawicieli świata nauki do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce i konieczności pilnego zarządzenia środków tymczasowych w sprawie Komisja przeciwko Po

List otwarty (pdf). Poniżej pełna treść. Od momentu wszczęcia przez Komisję Europejską, w kwietniu 2019 r., trzeciego postępowania dotyczącego powtarzających się ataków polskich władz na praworządność, sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Doszliśmy obecnie do bezprecedensowego etapu, w którym polscy sędziowie poddawani są represjom w postaci licznych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, a także innych sankcji w reakcji na stosowanie prawa Unii zgodnie z inter...

I Prezes SN wzywa sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych.

oświadczenie I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf (pdf) OŚWIADCZENIEPierwszego Prezesa Sądu Najwyższego W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., III PO 7/18, w którym stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz uznano, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem ...

prof. Jerzy Zajadło: Sędziowska odwaga

Tydzień temu jeden z prezydenckich ministrów (mniejsza o nazwiska), komentując różne aspekty tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości, sformułował w popularnym telewizyjnym programie publicystycznym „Kawa na ławę” następującą opinię: nie chodzi o to, by sędzia był odważny, lecz o to, by przestrzegał prawa. Dziwne, że to bulwersujące zdanie przeszło bez żadnego większego echa. Wspomniany urzędnik przedstawia się bowiem zwykle jako prezydencki prawnik i w rezultacie tym w...

Komentarz członków Stowarzyszenia Neue Richtervereinigung (NRV) dotyczący przestępstwa z art. 339 Niemieckiego Kodeksu Karnego

Przepis art. 339 Niemieckiego Kodeksu Karnego jest stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach (około 30 spraw w całych Niemczech w latach 2006-2016). Przepis ów przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego, urzędnika publicznego lub arbitra, w razie prowadzenia postępowania lub podjęcia decyzji prawnej, naruszającej prawo na rzecz jednej ze stron lub na jej niekorzyść. Jest ono zatem ograniczone tylko do prowadzenia czy podejmowania decyzji w konkretnej ...

#MuremZaKrystianem

Wczoraj rzecznik Radzik postawił Prezesowi SSP „Iustitia” Krystianowi Markiewiczowi 55 zarzutów w związku z listem, jaki wysłał do sędziów dyscyplinarnych 29 maja tego roku. W liście tym wskazał, że postępowania dyscyplinarne stały się narzędziem represji władzy politycznej wobec sędziów, którzy prowadzą działalność publiczną lub wydają orzeczenia niezgodne z wolą tej władzy. Zaapelował także do sędziów dyscyplinarnych o to, by do czasu wyjaśnienia przez TS...