Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

21 lutego 2020r. rozprawa dyscyplinarna sędzi Moniki Frąckowiak

W dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 10:30, sala B w tzw. Izbie Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego będzie rozpoznawana sprawa dyscyplinarna Sędzi Moniki Frąckowiak z Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – sygn. akt I DO 62/19. Sędzia Monika Frąckowiak - jest laureatką Honorowej Odznaki Iustitii oraz członkinią Zarządu Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów Europejskich dla Demokracji i Wolności #MEDEL ⚠️ 21 lutego 2020 roku rozpoznawane będzie z...

Nocne orzekanie dyscyplinarne w sprawie sędzi Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej z Katowic

W dniu wczorajszym (17 lutego 2020 roku) Izba Dyscyplinarna rozpoznawała wnioski o zawieszenie w czynnościach służbowych Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach Ireny Piotrowskiej i Aleksandry Janas. Obie się naraziły, bo pod koniec zeszłego roku zadały Sądowi Najwyższemu #pytanieprawne, czy sędziowie powołani przez neoKRS mogą zasiadać w składach orzekających i wydawać orzeczenia. To pytanie było konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europe...

List otwarty UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS (USM) i SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE (SM) do sędziów polskich

List (pdf). Poniżej tłumaczenie listu. Drodzy polscy koledzy, wasz rząd próbuje posłużyć się przykładem Francji dla zmiany waszej ustawy ustrojowej twierdząc jakoby – wedle niego – „sytuacja sędziów jest mniej korzystna we Francji, niż w Polsce”. Dla wsparcia powyższego twierdzenia, aktualnie w Polsce upubliczniono dwa nagrania wideo, przedstawiające francuskie siły porządkowe występujące naprzeciw manifestantów ubranych w togi. Te zdjęcia zostały poddane manipul...

Kolejny skład Sądu Najwyższego kwestionuje bezstronność Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń społecznych rozpoznał pozostałe dwie sprawy, w których przedstawiono Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej SN i Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych sprawach zapadł 19 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy, podzielając argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., sy...

Stanowisko pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie solidarności z SSA Aleksandrą Janas i SSA Ireną Piotrowską

Środowisko naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża pełną solidarność z sędziami Sądu Apelacyjnego w Katowicach, p. sędzią Aleksandrą Janas i p. sędzią Ireną Piotrowską, wobec których, w dniu 15 grudnia 2019r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne. Całość stanowiska (pdf). ...

Pracownicy sądownictwa francuskiego przeciwko proponowanym zmianom w polskim sądownictwie

24 grudnia 2019r. Związek Zawodowy Pracowników Sądownictwa wydał komunikat w sprawie ogłoszonych przez polskich polityków propozycji zmian w sądownictwie. Poniżej publikujemy tekst stanowiska wraz z tłumaczeniem.

stanowisko (pdf)

Poniżej tłumaczenie