Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Apel „Iustitii” w sprawie nadużywania wobec sędziów uprawnień procesowych przez podmioty prowadzące postępowania dyscyplinarne i karne

Od pewnego czasu docierają do nas powtarzające się informacje o kierowanych przeciwko sędziom działaniach niektórych prokuratorów i rzeczników dyscyplinarnych. Inicjują oni swoje czynności powołując się na sporządzane przez „zatroskanych obywateli” anonimy. Zdarza się, że dotyczą one treści orzeczeń. Następnie, po zakreśleniu treścią anonimu ram prowadzonych postępowań, oskarżyciele przesłuchują - bez wskazania właściwej podstawy prawnej, pouczenia o uprawnienia...

Bezprawne działania rzeczników dyscyplinarnych przesłuchujących sędziów. Opinia prof. Kazimierza Zgryzka

Prof. Kazimierz Zgryzek, uznany autorytet w zakresie procedury karnej, wskazuje na naruszenia prawa przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego.--Jest zaskakujące i oburzające, że rzecznicy dyscyplinarni próbują wbrew prawu wzywać sędziów. Powstaje pytanie o motywy takich działań, które są na rękę politykom – komentuje prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystian Markiewicz.W opinii prof. Kazimierza Zgryzka wskazano, że może złożyć jedynie oświadczenie (...

Rzecznik dyscyplinarny wzywa na przesłuchania gdańskich sędziów za udział w spotkaniu z sędzią Tuleyą (onet.pl)

- Odbieram to pismo jako nadgorliwość i próbę pokazania sędziom, że teraz będą monitorowani także i w życiu prywatnym – komentuje w rozmowie z Onetem sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierz Brazewicz. Kilka tygodni temu w Europejskim Centrum Solidarności prowadził on otwartą dla publiczności rozmowę z sędzią Igorem Tuleyą. Rzecznik dyscyplinarny podejrzewa, że było to spotkanie o "charakterze politycznym". Całość dostępna tutaj: https://wi...

Rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów jako świadków. Opinia prawna prof. Katarzyny Dudka

Sędzia, nie może wziąć w tym postępowaniu udziału w żadnej innej roli procesowej niż wyznaczona przez przepis art. 114 § 2 p.u.s.p., a jedyną formą jego udziału w postępowaniu wyjaśniającym jest złożenie przez niego oświadczenia na piśmie lub ustnie. W szczególności niedopuszczalne jest przesłuchanie sędziego w roli świadka, a tym bardziej obwinionego. Poniżej pełna treść opinii oraz wersja do pobrania (pdf) ...

Prezes Iustitii Krystian Markiewicz skrytykował władze. Dostał wezwanie na przesłuchanie (katowice.wyborcza.pl)

Sędzia Krystian Markiewicz z Sądu Okręgowego w Katowicach dostał wezwanie na przesłuchanie przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, który prowadzi postępowanie w sprawie "przekroczenia granic swobody wypowiedzi". - Zostałem wezwany jako świadek, ale liczę się z tym, że mogę wyjść z zarzutami - mówi Markiewicz. Całość tutaj: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23943926,katowicki-sedzia-skrytykowal-wladze-dostal-wezw...

Sędzia Ewa Maciejewska - podziękowania po przesłuchaniu przed rzecznikiem dyscyplinarnym

Na stronie: www.sedziowielodzcy.pl pojawiło się podziękowanie sędzi Ewy Maciejewskiej, która 20 września 2018r. była przesłuchiwana przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z pytaniem prawnym (prejudycjalnym), które wystosowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej treść listu: W związku z nadzwyczajną ilością wyrazów wsparcia i solidarności, jakie otrzymałam po tym, jak zostałam wezwana na przesłuchanie przez zastępcę rzecz...