Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Kolejny skład Sądu Najwyższego kwestionuje bezstronność Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń społecznych rozpoznał pozostałe dwie sprawy, w których przedstawiono Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej SN i Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych sprawach zapadł 19 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy, podzielając argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., sy...

Stanowisko pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie solidarności z SSA Aleksandrą Janas i SSA Ireną Piotrowską

Środowisko naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża pełną solidarność z sędziami Sądu Apelacyjnego w Katowicach, p. sędzią Aleksandrą Janas i p. sędzią Ireną Piotrowską, wobec których, w dniu 15 grudnia 2019r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne. Całość stanowiska (pdf). ...

Pracownicy sądownictwa francuskiego przeciwko proponowanym zmianom w polskim sądownictwie

24 grudnia 2019r. Związek Zawodowy Pracowników Sądownictwa wydał komunikat w sprawie ogłoszonych przez polskich polityków propozycji zmian w sądownictwie. Poniżej publikujemy tekst stanowiska wraz z tłumaczeniem.

stanowisko (pdf)

Poniżej tłumaczenie

Hiszpańscy sędziowie w obronie polskich sędziów i sądów

W nawiązaniu do procedowanych zmian legislacyjnych bezpośrednio wpływających na niezależność polskiego sądownictwa, hiszpańskie stowarzyszenia sędziowskie w składzie:Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, wystosowują manifest o poniższej treści: 1. Musimy pamiętać, że bez niezależności sądownictwa nie ma demokracji, ponieważ stanowi ona niezbędny element każd...

Opinia Sądu Najwyższego do ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. dot. dyscyplinowania sędziów

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił uwagi Sądu Najwyższego do poprawek wniesionych w poselskim projekcie ustawy z 12 grudnia 2019r na etapie prac sejmowych ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Opinia (pdf)...

Oświadczenie I Prezes SN prof. M. Gersdorf w związku z wypowiedzią Prezydenta Dudy

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf w związku z wypowiedzią Prezydenta RP z dnia 22 grudnia 2019 r.

Pełna treść (pdf)