Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie zawieszenia sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciarka przez Izbę Dyscyplinarną 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" potępia nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw zachowania członków Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, polegające na wydawaniu rzekomych orzeczeń w sprawach sędziów.

W dniach 16 i 24 listopada 2021 roku członkowie ID w SN w składach trzyosobowych: Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda i Michał Górski oraz Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski i Jacek Leśniewski podjęli decyzję o zawieszeniu sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciarka w czynnościach służbowych, obniżając im jednocześnie wynagrodzenie.

Uczynili to za stosowanie przez tych sędziów standardów prawa właściwych dla cywilizowanych państw, w poszanowaniu wartości leżących u podstaw współpracy państw europejskich, w tym prawa obywateli do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, ustanowionym ustawą. Tym samym zignorowali orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wytykające nieusuwalne wady Izby, które dyskwalifikują ją jako sąd. Obie uchwały zapadły na posiedzeniach niejawnych, o których dotknięci nimi sędziowie nie byli informowani.

Na ich przykładzie wyraźnie widać, że wyżej wymienieni członkowie Izby Dyscyplinarnej ignorują podstawowe zasady prawne i orzeczenia TSUE i ETPCz, wpisując się tym samym w politykę władzy wykonawczej, która dąży do podporządkowania sobie sądów w Polsce nie bacząc na konsekwencje dla obywateli i państwa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w reakcji na płynącą od przedstawicieli władzy wykonawczej krytykę i podawanie w wątpliwość przydatności ID w realizacji planu przejęcia przez tę władzę wymiaru sprawiedliwości chcą się wykazać zaangażowaniem i gotowością spełniania politycznych oczekiwań. Nie da się inaczej wytłumaczyć podejmowania działań wprost sprzecznych z orzeczeniem TSUE zobowiązującym Polskę do zawieszenia ID w sprawach sędziów i zarządzeniami pełniącej funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, i to w obliczu kolejnego orzeczenia TSUE nakładającego bezprecedensową karę na Polskę za niestosowanie się do zobowiązania zawieszenia funkcjonowania ID (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210192pl.pdf).  

To kolejny przykład pogardy dla prawa, niezależnych krajowych instytucji obsadzonych w rzetelnych i transparentnych procedurach oraz trybunałów Europejskich i instytucji Unii Europejskiej. 

Ta bezprawna decyzja to również wyraz przedkładania bieżących politycznych interesów nad dobro wszystkich Polaków, którzy od miesięcy oczekują na środki pomocowe z Unii Europejskiej. Działalność Izby Dyscyplinarnej jest powodem ich wstrzymania, a po dzisiejszej decyzji trudno sobie wyobrazić, aby przekazanie funduszy rządowi, który tak lekceważy prawo, było realne.

Żaden uczciwy sędzia nie ugnie się przed naciskiem skorumpowanych beneficjentów politycznych machinacji. SPP "Iustitia" takich sędziów wspierało, wspiera i wspierać będzie. Bezprawne zachowania zostaną odnotowane, a podejmujący je poniosą za nie odpowiedzialność.


Drukuj   E-mail