Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Kolejny sędzia zawieszony przez Ministra Ziobro za stosowanie wyroku ETPCz z 22 lipca br., 43447/19 w sprawie Reczkowicz. Tym razem chodzi o sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

Kolejny sędzia odsunięty od orzekania za wykonanie wyroków europejskich trubnałów. Chodzi o sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

 20 sierpnia br. sędzia wydała postanowienie zwalniające z aresztu oskarżonego o korupcję prokuratora Andrzeja Z. W uzasadnieniu sędzia wskazała, że decyzja Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu prokuratorowi NIE JEST skuteczną zgodą na ściganie.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4387357124643978&id=173895439323522

W ten sposób sędzia Pilśnik wykonała wiążący Polskę wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 lipca br., 43447/19 w sprawie Reczkowicz. Trybunał stwierdził, że adwokatka Joanna Reczkowicz, której sprawę rozpatrywała nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, nie miała zagwarantowanego sprawiedliwego procesu i bezstronnego sądu. "Nowo utworzona izba w Sądzie Najwyższym narusza europejską konwencję o ochronie praw człowieka" - zaznaczył trybunał. Reczkowicz ma otrzymać 15 tysięcy euro odszkodowania.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4254705091242516&id=173895439323522

⚠️ Postanowienie sędzi Pilśnik ma również umocowanie w prawie unijnym w postaci wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca br. C- 791/19, który stwierdził, że wszystkie organy, w tym sądy, powinny pomijać skutki prawne decyzji Izby Dyscyplinarnej.

https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4194-komunikat-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-nt-praktycznych-skutkow-wyroku-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-z-15-lipca-2021-w-sprawie-c-791-19-oraz-postanowienia-zabezpieczajacego-z-14-lipca-2021-w-sprawie-c-204-21?fbclid=IwAR0_Zjxtc2u9wRj-4bobjrqHgs2W0chEb8qkZH5m0L4btsorVS32Hoxx5Dc

Minister Ziobro odsunął sędzię od orzekania za wydanie decyzji procesowej, która nie odpowiada jemu i zależnej od niego prokuraturze.

 Sędzia Pilśnik wykonała wyrok ETPCz wiążący Polskę na mocy prawa międzynarodowego. Gdyby orzekła inaczej Trybunał w razie skargi w tej sprawie obciążył by Polskę kolejnym odszkodowaniem❗

https://tvn24.pl/polska/europejski-trybunal-praw-czlowieka-o-izby-dyscyplinarnej-sprawa-joanny-reczkowicz-5154827?fbclid=IwAR2y0I9CEX9C4C68BsM-DMPcXCMC_ZVG4jCpg4gUy6p2yksoZMl7_bU9syI

https://oko.press/sedzia-z-warszawy-zwolnila-z-aresztu-prokuratura/?fbclid=IwAR24P5HIp5fKGPM0O60TR1gpHo7wKn3dEollPZnmEqs9vwPC3y0VPKf0Nos


Drukuj   E-mail