Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarzadu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie sędziego Piotra Gąciarka

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 14 września 2021 r.  w sprawie sędziego Piotra Gąciarka

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia stwierdza, że zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba (piszemy o tym tutaj: https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4242-sedzia-piotr-gaciarek-zostal-odsuniety-od-orzekania-przez-nominata-ministra-ziobry-piotra-schaba) stanowi kolejny przejaw represji i dążenia do całkowitego podporządkowania przez polityczny obóz rządzący systemu sądownictwa w Polsce i tym samym zapewnienie sobie władzy pozostającej poza wszelką kontrolą.

Sędzią Piotr Gąciarek odmawiając orzekania z osobą powołaną na stanowisko sędziego przy udziale neoKRS powołał szereg argumentów prawnych oraz orzeczeń sądowych, w szczególności zwrócił uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 02.03.2021 r. (C-824/18) stwierdził, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym, zdolnym inicjować procedurę nominacyjną na stanowiska sędziowskie. Podobnie neoKRS ocenił TSUE w wyroku w sprawie C-791/19 z dnia 15 lipca 2021 roku. Nadto Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce  (skarga nr 43447/19) w wyroku z dnia 22 lipca 2021 roku stwierdził, że w kontekście procesu nominacyjnego Krajowa Rada Sądownictwa nie zapewnia wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Dotychczasowe pomysły ministra sprawiedliwości, wspierane aktywnie przez jego hojnie wynagradzanych pomocników, w tym - co godne ubolewania - sędziów, doprowadziły do niemal całkowitej erozji praworządności i pogłębiającej się izolacji międzynarodowej Polski. Chaos stał się znamieniem stworzonego obecnie systemu, w którym prawa człowieka nie są respektowane a pewność prawa nie istnieje. Zaufanie społeczne do instytucji i do państwa zostało podważone w stopniu skrajnym. Winni tego stanu rzeczy ubierają się w szaty obrońców ładu, sami przyczyniając się do jego zniszczenia poprzez szykanowanie uczciwych sędziów i zastępowanie ich posłusznymi i bezwolnymi narzędziami w bezprawnych procedurach wymyślonych celowo, by proces rekrutacji na stanowiska sędziów zapewniał nie bezstronność w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a spolegliwość czy wręcz serwilizm wobec władzy politycznej. W takim systemie nie ma miejsca dla praw człowieka ani sprawiedliwości. Stosując represje wobec sędziów spełniających swój obowiązek bronią nie praworządności, a stanu własnego posiadania, który osiągnęli dzięki wspomaganiu władzy politycznej w niszczeniu wymiaru sprawiedliwości i kontroli społecznej.

Nieustannie wspieramy wszystkich represjonowanych sędziów i będziemy to robić zawsze.

Wzywamy do zaprzestania instrumentalnego wykorzystywania sprzecznych z Konstytucją RP i konwencjami oraz standardami prawnymi postępowań dyscyplinarnych i odsuwania od obowiązków orzeczniczych sędziów za obronę zasad. Sędziowie ci kierują się uczciwością i poczuciem obowiązku oraz etyką służby, a nie doraźnymi osobistymi korzyściami, jak beneficjenci tzw. "dobrej zmiany".


Drukuj   E-mail