Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Greckie stowarzyszenie sędziów i prokuratorów w sprawie polskich sędziów

Rada Administracyjna Greckiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów wyraża głębokie zaniepokojenie nieustającymi atakami na niezależność sądownictwa w Polsce.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-791/19R orzekł środek tymczasowy nakazujący Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zaprzestanie rozpoznawania spraw dyscyplinarnych przeciwko polskim sędziom, podczas postępowania zmierzającego do stwierdzenia, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest niezależnym organem sądowym stosownie do wymogów prawa europejskiego. Niemniej jednak Polska zignorowała orzeczenie ETS i nadal nęka polskich sędziów postępowaniami karnymi lub dyscyplinarnymi za wykonywanie obowiązków sędziego zgodnie z zasadą niezawisłości sędziowskiej oraz za korzystanie z prawa do wolności słowa lub prawa do bycia członkiem stowarzyszenia sędziowskiego.

Wszyscy członkowie Rady Administracyjnej Greckiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów, które reprezentuje 3.000 członków greckiego wymiaru sprawiedliwości, zgodnie podpisują apel sędziów europejskich skierowany do Komisji Europejskiej nawołujący do podjęcia dalszych działań mających na celu przestrzeganie przez Polskę Traktatów Unii oraz wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE w taki sposób, aby niezawisłość sądownictwa i praworządność były przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.


Drukuj   E-mail