18 grudnia 2020 r. gromadzimy się pod Sądem Najwyższym, by udzielić wsparcia sędziom: I. Tuleja, P. Juszczyszyn, B. Morawiec

18 grudnia 2020 r. godz. 10.00 - spotykamy się pod Sądem Najwyższym, by żądać przywrócenia do pracy represjonowanych sędziów.
18 grudnia minie 30 dni, od kiedy sędzia Igor Tuleya został pozbawiony możliwości orzekania przez nielegalnie działającą Izbę Dyscyplinarną. Sędzia Paweł Juszczyszyn pozostaje zawieszony w obowiązkach już ponad 300 (trzysta!) dni (od 4 lutego br.). Sędzia Beata Morawiec wskutek decyzji Izby Dyscyplinarnej nie orzeka już ponad dwa miesiące (od 12 października br.)

Sędziowie, którzy mają odwagę publicznie krytykować szkodliwe zmiany wprowadzane przez obóz rządzący w Wymiarze Sprawiedliwości są wykluczeni z życia zawodowego po wielu latach wzorowej służby, z oczywistą przy tym szkodą dla wielu obywateli, których spraw nie dane im było dokończyć. Nie mogą założyć togi ani łańcucha, mają znacząco obniżone wynagrodzenie. Prokuratura może za to podejmować wobec nich działania w postępowaniu karnym - choć w ich sprawach nie dzieje się nic, a sędziowie pozostają w stanie niepewności co do ich statusu.

Nie godzimy się na to! Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów!

Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec i Igor Tuleya to niezwykle dzielni ludzie, ale niezmiennie potrzebują głośnego wsparcia nas wszystkich! Jeśli nie możecie być wtedy z nami - śledźcie naszą stronę na głównym fb Iustitii

https://fb.me/e/3T8EJVi0d

Po spotkaniu pod SN, o 12.00 zapraszamy na kafejkę online z sędziami Igorem Tuleyą i Pawłem Juszczyszynem.