Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej i będę nadal orzekał – mówi sędzia Igor Tuleya

18 listopada 2020 r. o g. 12 w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Igora Tuleyi. Postępowanie wobec sędziego Tuleyi to przykład rażącego naruszania reguł praworządności w Polsce, bowiem sędzia Tuleya jest ścigany w związku z wydaniem przez niego orzeczenia niewygodnego dla polityków.

Przypomnijmy, 9 czerwca już raz polityczna Izba Dyscyplinarna SN orzekała w sprawie immunitetu sędziego, odmawiając wówczas uchylenia immunitetu. W wyniku zażalenia prokuratury, sprawę teraz rozpozna trzyosobowy skład tej Izby, który już dwukrotnie odraczał wydanie decyzji.

Sędzia Igor Tuleya jest ścigany w związku orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii. Sędzia Igor Tuleya przewiduje, że może zostać mu uchylony immunitet, z czym wiąże się zawieszenie w czynnościach sędziowskich.

„Żaden polityczny sąd nie może odsunąć mnie od orzekania. Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, niezależnie co się wydarzy będę nadal orzekał. Prawo europejskie nie może ustępować przed bezprawiem.” - mówi sędzia Igor Tuleya.

Sprawa Igora Tulei to przykład naruszania reguł praworządności. Uchylenie immunitetu sędziowskiego będzie oznaczać zawieszenie sędziego w możliwości orzekania.  Z tego powodu wydawane takich decyzji przez Izbę Dyscyplinarną narusza postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE. W ten sposób pod dowolnymi zarzutami polityczna prokuratura i Izba Dyscyplinarna mogą odsunąć dowolnego sędziego, którego orzeczenia są niewygodne politycznie. Jakie jeszcze sprawy do schowania pod dywan ma prokuratura, że tak zawzięcie walczy o odsunięcie sędziego Tuleyi?” – pyta prof. Krystian Markiewicz, prezes Iustitii.

 

18 listopada sędziowie w całej Polsce, w ramach solidarności z sędzią Tuleyą, będą uczestniczyć w internetowej akcji solidarności wysyłając zdjęcia sprzed swoich sądów. O g. 11.30 odbędzie się również przed SN manifestacja poparcia, uwzględniająca ograniczenia epidemiczne.

Obecny przed SN będzie m.in. sędzia Paweł Juszczyszyn oraz sędzia Igor Tuleya, który na posiedzenie nie wchodzi, gdyż nie uznaje działalności Izby.

Kontekst

Igor Tuleya – ur. w 1970 r., członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, od 2010 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzeka w sprawach karnych.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi ma związek z jego orzeczeniem w sprawie tzw. głosowania w sali kolumnowej. Posłowie opozycji zarzucali, że do tej sali utrudniano im wstęp.

Sędzia Tuleya wytknął prokuraturze przedwczesne umorzenie śledztwa w tej sprawie. Sędzia wskazał, że z materiałów śledztwa wynikało, że protokoły z liczenia głosów były przerabiane i nakazał, by prokuratura oceniła, czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań. Posiedzenie sądu było jawne. Już po ogłoszeniu decyzji prokuratura, którą kieruje Zbigniew Ziobro, postanowiła oskarżyć sędziego Tuleyę o ujawnienie tajemnicy śledztwa.

Postępowanie w sprawie głosowania natomiast zostało ponownie umorzone.

Obecnie w związku z tą sprawą jedyną ściganą przez prokuraturę osobą jest sędzia, który wytknął nieprawidłowości w działaniu politycznie kierowanej prokuratury.

O uchyleniu immunitetu ma orzekać Izba Dyscyplinarna. Izba ta została powołana w całości przez tzw. neo-Krajową Radę Sądownictwa.

Tzw. neoKRS została w całości powołana na nowo przez polski Sejm. W 25-osobowej Radzie zasiada teraz 15 sędziów, którzy w większości dostali od ministra Zbigniewa Ziobro funkcje prezesów sądów. Rada w ostatnich latach ani razu nie zajęła stanowiska w obronie niezależności sądów przed politycznymi naciskami.

Osoby w składzie Izby Dyscyplinarnej zostały powołane w konkursie po kilkunastu minutach rozmowy. To głównie prokuratorzy, bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry  Inne osoby startujące w tym konkursie pozbawiono możliwości odwołania do sądu. Spowodowało to skargę Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o wstrzymanie działania tej Izby. Izba jednak orzeka w sprawach o uchylenie immunitetu i ignoruje orzeczenie TS UE. Orzekanie przez Izbę w sprawie ściganego za wydane orzeczenie sędziego może być pierwszym politycznym procesem sędziego.

Pierwszy wniosek o uchyleniu immunitetu nie został uwzględniony, jednak 22 października 2020 r. Izba Dyscyplinarna rozpoznaje zażalenie prokuratury na to postanowienie.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową Wydział Spraw Wewnętrznych

14.02.2020 r. - wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia immunitetu. Prokuratura chce postawić zarzut „w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie, jako funkcjonariusz publiczny, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, publicznie nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, że zezwolił przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia sądu.

9.06.2020 r. - Izba Dyscyplinarna uchwałą nie uwzględniła wniosku.

16.06.2020 r. - Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych złożyła zażalenie.

18.11.2020 r. - Izba Dyscyplinarna rozpozna zażalenie.

Postępowania wobec sędziego Igora Tuleyi prowadzone przez Rzeczników Dyscyplinarnych – Przemysława Radzika i Michała Lasotę

9.08.2018 r.  – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego wypowiedzi w programie telewizyjnym „Fakty po faktach”.

14.08.2018 r.  - sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego rozpowszechniania bez zezwolenia publicznie wiadomości ze śledztwa w sprawie głosowania w sali kolumnowej.

5.09.2018 r. -  sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie przekroczenia granic przynależnej sędziemu swobody wypowiedzi publicznej na Festiwalu PolandRock.

21.09.2018 r. - sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie powodu wystąpienia przez Sąd Okręgowy w Łodzi z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE

8.10. 2018 r. - sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 28 września 2018 r. w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

8.10. 2018 r. – sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 30 września 2018 r. w spotkaniu w Lublinie

29.11.2018 r. – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Warszawie z pytaniem prejudycjalnym