Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko MEDEL w sprawie sędzi Beaty Morawiec

MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (franc. Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności) wydało oświadczenie w sprawie uchylenia immunitetu i zawieszenia sędzi Beaty Morawiec przez Adama Tomczyńskiego z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poniżej link do oświaczenia i tłumaczenie na język polski.

https://twitter.com/MedelEurope/status/1315919017098522624?s=19

Poniżej tłumaczenie stanowiska:

Zawieszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w Polsce uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec, i nałożyła na nią środki dyscyplinarne w postaci zawieszenia oraz ograniczenia wynagrodzenia o 50%.

Stanowi to oczywiste złamanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2020r, zgodnie z którym Izba Dyscyplinarna nie powinna podejmować żadnych działań dyscyplinarnych w odniesieniu do sędziów.  Mając na uwadze orzeczenie Trybunału, MEDEL nie uznaje decyzji Izby Dyscyplinarnej, uważa sędzię Beatę Morawiec za aktywnego sędziego, wyrażając przy tym dla niej pełne wsparcie i solidarność.

To bezprawne działanie Izby Dyscyplinarnej musi spowodować natychmiastową reakcję ze strony Komisji Europejskiej – strażnika Traktatów Europejskich – na podstawie art. 260 (2) TFUE. Czas na wyrażanie zaniepokojenia już minął – wszelkie czerwone linie zostały już przekroczone. Nie możemy dalej biernie spoglądać na upadek europejskiego systemu prawnego.


Drukuj   E-mail