Izba Dyscyplinarna neguje ważność orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i zamierza orzekać w sprawie o uchylenie immunitetu Igorowi Tuleyi (wideo+opis)

5 października 2020 r. w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Igora Tuleyi. Jest to kolejny akt negowania przez tę Izbę ważności orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał w orzeczeniu z 8 kwietnia 2020 w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, nakazał wstrzymanie działalność tej Izby w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Postępowanie wobec sędziego Tuleyi to przykład rażącego lekceważenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz działań Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, 9 czerwca już raz polityczna Izba Dyscyplinarna SN orzekała w sprawie immunitetu sędziego. W dniu 24 czerwca 2020 r., rząd polski złożył wyjaśnienia Komisji Europejskiej co do sposobu w jaki zastosował się do wskazanego wyżej postanowienia TSUE. Od tego czasu Komisja ani nie wniosła do TSUE o nałożenie kar finansowych, ani nie skierowała kolejnego wniosku do TSUE w przedmiocie zabezpieczenia.

Aktywnie za to działa polska Izba Dyscyplinarna. 23 września 2020 r. w Izbie wydano postanowienie, w którym zawarto pogląd, że „wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego (link do postanowienia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/ii%20do%2052-20.docx.html).

Sędzia Igor Tuleya jest ścigany w związku z wydanym orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii.

Sędzia Igor Tuleya zapowiedział, że liczy się z tym, że zostanie mu uchylony immunitet. Jeśli tak się stanie to zostanie automatycznie zawieszony jako sędzia. „Jest to metoda eliminowania sędziów niewygodnych dla władzy, śledztwo prokuratorskie może ciągnąć się latami, a Igor Tuleya w tym czasie nie będzie mógł orzekać i będzie miał obniżone wynagrodzenie. To byłby cios dla rządów prawa w całej Unii Europejskiej” – wskazuje prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” prof. Krystian Markiewicz.

Iustitia, największe polskie stowarzyszenie sędziów, zaplanowało na 5 października 2020 r. demonstrację wspierającą sędziego Tuleyę.

https://www.facebook.com/events/916751495515439

Ponadto 2 października 2020 r. odbędzie się europejskie Spotkanie prawników Zoom online Europe for Poland

https://www.facebook.com/events/776777533145803

5 października również sędziowie w całej Polsce, w ramach solidarności z sędzią Tuleyą, będą uczestniczyć w internetowej akcji solidarności wysyłając zdjęcia sprzed swoich sądów.

 „Sprawa Igora Tulei ma pokazać innym sędziom, co się z nimi stanie, gdy będą wydawać wyroki, które z jakichś powodów mogą nie odpowiadać partii rządzącej. Każdy sędzia ma mieć obawę, że będzie za chwilę jak Igor Tuleya sądzony przez Izbę Dyscyplinarną, która zdecyduje o jego dalszym losie” – oświadczają sędziowie z Iustitii.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi ma związek z jego orzeczeniem w sprawie tzw. głosowania w sali kolumnowej. Posłowie opozycji zarzucali, że do tej sali utrudniano im wstęp.

Sędzia Tuleya wytknął prokuraturze przedwczesne umorzenie śledztwa w tej sprawie. Sędzia wskazał, że z materiałów śledztwa wynikało, że protokoły z liczenia głosów były przerabiane i nakazał, by prokuratura oceniła, czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań. Posiedzenie sądu było jawne. Już po ogłoszeniu decyzji prokuratura, którą kieruje Zbigniew Ziobro, postanowiła oskarżyć sędziego Tuleyę o ujawnienie tajemnicy śledztwa.

Postępowanie w sprawie głosowania natomiast zostało ponownie umorzone.

Obecnie w związku z tą sprawą jedyną ściganą przez prokuraturę osobą jest sędzia, który wytknął nieprawidłowości w działaniu politycznie kierowanej prokuratury.

O uchyleniu immunitetu ma orzekać Izba Dyscyplinarna. Izba ta została powołana w całości przez tzw. neo-Krajową Radę Sądownictwa.

Tzw. neoKRS została w całości powołana na nowo przez polski Sejm. W 25-osobowej Radzie zasiada teraz 15 sędziów, którzy w większości dostali od ministra Zbigniewa Ziobro funkcje prezesów sądów. Rada w ostatnich latach ani razu nie zajęła stanowiska w obronie niezależności sądów przed politycznymi naciskami.

Osoby w składzie Izby Dyscyplinarnej zostały powołane w konkursie po kilkunastu minutach rozmowy. To głównie prokuratorzy, bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry  Inne osoby startujące w tym konkursie pozbawiono możliwości odwołania do sądu. Spowodowało to skargę Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o wstrzymanie działania tej Izby. Izba jednak orzeka w sprawach o uchylenie immunitetu i ignoruje orzeczenie TS UE. Orzekanie przez Izbę w sprawie ściganego za wydane orzeczenie sędziego może być pierwszym politycznym procesem sędziego.

Pierwszy wniosek o uchyleniu immunitetu nie został uwzględniony, jednak 5 października 2020 r. Izba Dyscyplinarna rozpoznaje zażalenie prokuratury na to postanowienie.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową Wydział Spraw Wewnętrznych

14.02.2020 r. - wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia immunitetu. Prokuratura chce postawić zarzut „w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie, jako funkcjonariusz publiczny, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, publicznie nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, że zezwolił przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia sądu.

9.06.2020 r. - Izba Dyscyplinarna uchwałą nie uwzględniła wniosku.

16.06.2020 r. - Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych złożyła zażalenie.

5.10.2020 r. - Izba Dyscyplinarna rozpozna zażalenie.

Postępowania wobec sędziego Igora Tuleyi prowadzone przez Rzeczników Dyscyplinarnych – Przemysława Radzika i Michała Lasotę

9.08.2018 r.  – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego wypowiedzi w programie telewizyjnym „Fakty po faktach”.

14.08.2018 r.  - sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego rozpowszechniania bez zezwolenia publicznie wiadomości ze śledztwa w sprawie głosowania w sali kolumnowej.

5.09.2018 r. -  sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie przekroczenia granic przynależnej sędziemu swobody wypowiedzi publicznej na Festiwalu PolandRock.

21.09.2018 r. - sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie powodu wystąpienia przez Sąd Okręgowy w Łodzi z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE

8.10. 2018 r. - sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 28 września 2018 r. w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

8.10. 2018 r. – sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 30 września 2018 r. w spotkaniu w Lublinie

29.11.2018 r. – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Warszawie z pytaniem prejudycjalnym


Drukuj   E-mail