Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prokuratura Krajowa chce postawić zarzuty karne sędziemu Igorowi Tuleyi

Prokuratura Krajowa chce postawić sędziemu Igorowi Tuleyi zarzut karny związany z czynnościami sądu w 2017 roku, przy rozpoznawaniu zażalenia na umorzenie śledztwa dotyczącego obrad w Sali kolumnowej Sejmu!

Prokuratura Krajowa chce uchylenia sędziemu Tuleyi immunitetu! Prokurator Dariusz Ziomek delegowany do Prokuratury Krajowej uważa, że sędzia Igor Tuleya popełnił przestępstwo w dniu 18 lipca 2017 roku.

Uważa, że nie dopełnił on swoich obowiązków i przekroczył uprawnienia w ten sposób że: "zezwolił przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie (..) oraz ogłoszenia postanowienia w tej sprawie i jego ustnych motywów, w wyniku czego ujawnił osobom nieuprawnionym,. bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia osoby uprawnionej, wiadomości z postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie (..)."

W dniu 20 marca 2020 roku o godz. 9.00 w Izbie Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego. odbędzie się posiedzenie celem rozpoznania tego wniosku o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Igora Tuleyi.

Przypominamy sprawę czynności sądu w sprawie ww. śledztwa opisał onet.pl:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sedzia-igor-tuleya-230-poslow-moglo-skladac-falszywe-zeznania/x7wbty4?fbclid=IwAR2mEm-FgvNjeF6VTZNibSSUI8JFprI371_2YgRgiAfCSbg2wUqfFF4cAZU

W tej sprawie Tuleya zarządził jawne posiedzenie.Przed rozpoczęciem dziennikarze obecni na sali złożyli wniosek o zgodę na nagrywanie posiedzenia i udział w nim. Sędzia zapytał pełnomocników posłów i prokuratora o stanowisko, a ci decyzję pozostawili do uznania sądu.Prokurator nie zgłosił sprzeciwu np. powołując się na dobro śledztwa, czy też na zgromadzone w aktach materiały.Sędzia w tej sytuacji dopuścił więc jawność posiedzenia.

O jawności posiedzenia decyduje sędzia. Takie posiedzenia, na których rozpoznaje się zażalenia, są co do zasady niejawne (mówi o tym artykuł 95 b par. 1 kodeksu postępowania karnego). Dalsze paragrafy tego przepisu wyliczają zaś jakie posiedzenia są jawne.Ale artykuł 95b par. 1 kpk mówi też, że prezes sądu lub sam sędzia może zdecydować o tym, że posiedzenie, które co do zasady jest niejawne, może się odbyć w trybie jawnym. To jego uznaniowa decyzja.

Szczegóły sprawy opisane również tu:

https://www.facebook.com/sedziowie/posts/2858590077520698?__tn__=K-R

https://oko.press/sedzia-tuleya-na-celowniku-sledczych-za-orzeczenie-ws-glosowania-pis-nad-budzetem/?fbclid=IwAR3vvsqr8YyAr54IMmRrslYkjb5evpVpbGPDETCJym2xtRRMrE7xItoNsdg

wniosek do ID zezwolenie na odp karna I Tuleyawniosek do ID zezwolenie na odp karna I Tuleya 02zawiadomienie ID zezwolenie na odp karna I TuleyaDrukuj   E-mail