Opinia I Prezes Sądu Najwyższego wobec projektu ustawy druk nr 69: Sprzeczność pomiędzy prawem polskim, a unijnym z dużym prawdopodobieństwem prowadzić będzie w dłuższej perspektywie – do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawił uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 grudnia 2019 r. (druk sejmowy nr 69).

źródło: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=581-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

tekst opinii (pdf): http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.12.16%20-%20Opinia%20SN%20-%20druk%20sejmowy%20nr%2069.pdf


Drukuj   E-mail