Dziś Sędziowie – jutro Ty! 18 grudnia 2019r. protesty w całej Polsce

Obywatelki i obywatele!

PIS wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu!

Planuje represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu!

Otwarcie nakazuje zaniechanie stosowania prawa europejskiego!

To koniec trójpodziału władzy oraz krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej!

Wzywamy wszystkich do protestu!

18 grudnia wyjdźmy na ulice w całej Polsce - solidarni z sędziami! Dziś Sędziowie - jutro Ty!

18.12.2019 (środa) , godz. 18.00 pod sądami w całym kraju.

https://www.facebook.com/events/1443749049122039/
https://www.ruchkod.pl/dzis-sedziowie-jutro-ty/

Mapa Google z miejscami wydarzeń: https://bit.ly/2S1qFPR

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25517417,dzis-sedziowie-jutro-ty-w-srode-w-calej-polsce-protesty.html,156422,25517417,dzis-sedziowie-jutro-ty-w-srode-w-calej-polsce-protesty.html

Organizatorzy m.in:

Oświadczenie Zarządu Głównego KOD ws projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
https://www.ruchkod.pl/oswiadczenie-zarzadu-glownego-kod-ws-projektu-zmiany-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych/

REGULAMIN WYDARZEŃ:
👉 Celem zgromadzeń jest pokazanie sprzeciwu wobec złożonej w Sejmie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. (druk 69)
👉 Zgromadzenia mają charakter pokojowy.
👉 Akcja ma charakter obywatelski, nie reprezentuje żadnej partii politycznej.
Zabrania się wnoszenia emblematów partyjnych, jednak dozwolone są wszelkie emblematy i flagi organizacji i ruchów obywatelskich oraz prawniczych, symbole równościowe, flagi państwowe itp.
👉 Zapraszamy z transparentami, które dotyczą tematu i wyrażają solidarność z nękanymi sędziami i prokuratorami.
👉Głos zabierają sędziowie, prawnicy, oraz obywatele i obywatelki (w tym reprezentanci organizacji obywatelskich).
👉Nie używamy mowy pogardy i nienawiści, ale za to będziemy skandowali - bez mowy nienawiści.
👉Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, wulgarnych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
👉Zabrania się wnoszenia na teren zgromadzenia: broni, materiałów pirotechnicznych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bądź innych niebezpiecznych przedmiotów oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
👉Zabrania się używania otwartego ognia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych ludzi oraz obiektów, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, używania wuwuzeli.
👉Wszelkie zbiórki podpisów, środków finansowych i inne działania towarzyszące zgromadzeniu mogą być podejmowane po udzieleniu zgody przez wszystkich organizatorów.
👉Od uczestniczek i uczestników wymaga się postępowania zgodnego z charakterem zgromadzenia i niniejszym regulaminem. Wszystkie naruszenia tej zasady skutkować będą usunięciem takiej osoby ze zgromadzenia.
👉Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia transparentów i innych materiałów, jeśli złamią postanowienia.
👉 Za bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników zgromadzenia odpowiadają organizatorzy


Drukuj   E-mail