Rozprawa w sprawie sędzi Ireny Majcher

Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, 19 września 2019 r. godz. 11:00 sala B

sprawa: sędzi Ireny Majcher,

przedmiot: zażalenie prokuratora na orzeczenie sądu dyscyplinarnego I instancji o odmowie uchylenia immunitetu w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k., posiedzenie jawne.


Drukuj   E-mail