Zarzuty dyscyplinarne dla sędziów Moniki F. i Olimpii B.-M.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab poinformował, że 17 stycznia 2019r. jego zastępca - sędzia Przemysław Radzik formalnie wszczął postępowanie dyscyplinarne i postawił zarzuty wobec sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Moniki F., której zarzucił popełnienie łącznie 172 deliktów dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych polegających na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa procesowego związanej z przekroczeniem ustawowych terminów do sporządzania uzasadnień , doprowadzeniem do przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych oraz spowodowaniem nieważności postępowania na
skutek rażących błędów proceduralnych.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął także postępowanie dyscyplinarne i przedstawił zarzuty dyscyplinarne sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Olimpii B.-M., której to zarzucił popełnienie 10 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych polegających na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa procesowego związanej z przekroczeniem ustawowych terminów do sporządzania uzasadnień w sprawach cywilnych.

Sędzia Monika F. była ponadto odpowiedzialna za doprowadzenie do przewlekłości postępowań w trzech sprawach, co zostało stwierdzone orzeczeniami Sądu Okręgowego w Poznaniu. Dodatkowo stwierdzono w jednej sprawie uchybienie proceduralne prowadzące do nieważności postępowania.

link: http://rzecznik.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/Komunikat-zarzuty-OlimpiaBM-MonikaF-1.pdf


Drukuj   E-mail