Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędzia Ewa Maciejewska - podziękowania po przesłuchaniu przed rzecznikiem dyscyplinarnym

Ewa Maciejewska

Na stronie: www.sedziowielodzcy.pl pojawiło się podziękowanie sędzi Ewy Maciejewskiej, która 20 września 2018r. była przesłuchiwana przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z pytaniem prawnym (prejudycjalnym), które wystosowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poniżej treść listu:

W związku z nadzwyczajną ilością wyrazów wsparcia i solidarności, jakie otrzymałam po tym, jak zostałam wezwana na przesłuchanie przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, pragnę gorąco podziękować wszystkim wolnym ludziom, którzy bronią wolnych sądów i nie potrafią pozostać obojętni, gdy sędzia, orzekający jako niezawisły sąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, musi tłumaczyć się przed rzecznikiem dyscypliny z rozstrzygnięcia jakie wydał.

Dziękuję organizacjom pozarządowym i ruchom społecznym, które zorganizowały pikietę wsparcia przed budynkiem, w którym odbywało się przesłuchanie.

Dziękuję niestrudzonym uczestnikom tego i innych spontanicznych zgromadzeń w obronie wolnych sądów i niezawisłości sędziów.

Dziękuję adwokatom i radcom prawnym, którzy zaoferowali pro bono reprezentowanie mnie, a zwłaszcza jednemu z nich, który od początku do końca był ze mną w trakcie przesłuchania.

Dziękuję stowarzyszeniom sędziowskim i zgromadzeniom, które wsparły mnie i innych wzywanych na przesłuchanie  sędziów uchwałami i oświadczeniami.

Dziękuję koleżankom i kolegom, rodzinie i przyjaciołom za słowa otuchy, esemesy i trzymane kciuki.

Głęboko wierzę, że wszyscy razem jesteśmy w stanie przeciwstawić się podporządkowaniu sądów władzy politycznej. Wyrażam ze swojej strony wsparcie i solidarność z wszystkimi sędziami wzywanymi dzisiaj i w przyszłości przed oblicze rzecznika dyscyplinarnego za niezłomne bronienie trójpodziału władzy, który jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego. Postępowanie dyscyplinarne nie może służyć ograniczaniu niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Polscy sędziowie nie są bez wad, a polskie sądownictwo wymaga reformy, jednak nie dokona się jej wzywając sędziów na przesłuchanie za wydane orzeczenie nie po myśli rządzących lub za uzasadnioną krytykę działań rozmontowujących systemowe gwarancje niezależności wymiaru sprawiedliwości.

SSO Ewa Maciejewska

źródło: http://www.sedziowielodzcy.pl/news/4a3ef26a-bd63-11e8-b33b-525400e16d32


Drukuj   E-mail